BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puliński Włodzimierz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wspólna polityka strukturalna w świetle ekonomii instytucjonalnej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 195-202, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka strukturalna, Polityka strukturalna UE, Regionalna polityka strukturalna, Ekonomia instytucjonalna
Structural policy, EU structural policy, Regional structural policy, Institutional economics
Abstrakt
Wspólnotowa polityka strukturalna ma swe źródło we wcześniejszej narodowej polityce rozwoju regionalnego każdego z państw, której początki sięgają połowy lat 70. XX wieku. Można zatem powiedzieć, że niemożliwe byłoby ustanowienie wspólnej polityki regionalnej, gdyby nie wcześniejsze pozytywne doświadczenia. Związki polityki strukturalnej UE z wcześniejszą narodową polityką rozwoju poszczególnych krajów mają dwojaki charakter: rzeczowy (w sensie osiągniętych rezultatów materialnych) oraz intelektualny (w sensie koncepcyjnym). Ekonomia instytucjonalna rozwijała się w okresie, gdy widoczne już były pozytywne efekty realizowanej w krajach rozwiniętych polityki regionalnej, co wywarło wpływ na stanowisko instytucjonalistów w tej kwestii. Należy jednak także wskazać, że teoretyczne argumenty dotyczące zasadności gospodarczej aktywności państwa nie pozostawały bez wpływu na kształtowanie się narodowych, a później wspólnotowej polityki regionalnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijak-Kaszuba M. : Polityka regionalna (strukturalna). W : Integracja europejska, podręcznik akademicki. Red. A.Marszałek. PWE, Warszawa 2004.
 2. Stankiewicz W. : Ekonomia instytucjonalna, narodziny i rozwój. PWSBiA, Warszawa 2004.
 3. Galbraith J.K. : The a Fluent Society. Hougen Hiffin Comp., Boston 1958.
 4. Galbraith J.K. : Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe. PWN, Warszawa 1973.
 5. Galbraith J.K. : Ekonomia a cele społeczne. PWE, Warszawa 1979.
 6. Bremond J., Salont M.M. : Leksykon wybitnych ekonomistów. PWN, Warszawa 1997.
 7. Perroux F. : L'economie du XX siècle. Presses Universitaires de France. Paris 1969.
 8. Landreth H., Calander D.C. : Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 1998.
 9. Blaug M. : Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 1994.
 10. Myrdal G. : Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte. PWG, Warszawa 1958.
 11. Iwanek M., Wilkin J. : Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. UW, Warszawa 1977.
 12. Hausner J., Kudłacz T. : , Szlachta J. : Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski. PWN, Warszawa 1997.
 13. Ząbkowicz A. : Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm i sztuka kompromisu. PWN, Warszawa 2001.
 14. Kalinowski M. : Ekonomiczne przesłanki lobbingu w świetle teorii public choice. "Gospodarka Narodowa", 2005, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu