BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godłów-Legiędź Janina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Interakcja instytucji formalnych i nieformalnych w procesie transformacji od planu do rynku
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 203-215, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Neoinstytucjonalizm, Reformy gospodarcze, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
New institutionalism, Economic reforms, Systemic transformation
Abstrakt
Instytucje to ukształtowane w procesie historycznym normy współżycia społecznego pozwalające rozwiązywać konflikty interesów powstające na tle ograniczoności zasobów przyrody oraz ułomności intelektualnej i moralnej człowieka. Niektóre z tych norm przyjmują charakter formalny, inne pozostają nieformalnymi regułami postępowania. Instytucje formalne to systemy prawne regulujące stosunki polityczne i ekonomiczne: od konstytucji do regulaminów wewnętrznych firm i stowarzyszeń. Filary instytucjonalnej struktury ekonomicznej społeczeństwa tworzy prawo własności i prawo kontraktowe. Przestrzegania instytucji formalnych strzeże państwo dysponujące możliwością stosowania przymusu, ale efektywność całego sformalizowanego systemu instytucjonalizowanego zależy w wielkim stopniu od instytucji nieformalnych, czyli zasad postępowania zawartych w systemach moralnych, zwyczajach, wierzeniach religijnych i mentalności jednostek. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. North D. : Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 2. Furubotn E.G., Richter R. : Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. University of Michigan Press, Michigan 2000.
 3. Parto S. : Economic Activity and Institutions. Taking Stock. "Journal of Economic Issues", 2005, nr 1
 4. Rutherrod M. : Institutions in Economics. The Old and the New Institutionalism. Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 5. Pejovich S. : Understanding the Transaction Costs of Transition : It's the Culture, Stupid. "Review of Austrian Economics", 2003, December.
 6. North D. : Economic Per4formance Through Time. "The American Economic Review", 1994, nr 3.
 7. Yingyi Qian : How Reform Worked in China. W : D. Rodric : In Search of Prosperity, Analitic Narratives on Economic Growth. Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2003.
 8. Xiaogung K. : China. Political Development and Stability in the Era of Reform. "The Chinese Economy", 2002, nr 5.
 9. Roland G. : Transition and Economics. Politics, Market, and Firms. The MIT Press, Cambridge 2000.
 10. Smith R. : New Institutional Economics in the Post-socialist Transformation Debate. "Journal of Economic Survey", 1998, nr 4.
 11. Shujie Yao : Economic Growth, Income Inequality and Poverty in China under Economic Reform. "Journal of Development Studies", 1999, nr 6.
 12. Tsung Huang Jr., Chun-Chien Kuo, An-Pang Kao : The Inequality of Regional Economic Development in China Between 1991 and 2001. "Journal of Chinese Economic and Business Studies", 2003, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu