BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedor Bogusław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji publicznej w gospodarce rynkowej. Z uwagami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 217-236, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Regulacja ekonomiczna, Regulacyjna funkcja państwa, Teoria regulacji, Gospodarka rynkowa, Elektroenergetyka, Rynek energetyczny, Ekonomia instytucjonalna
Economic regulations, Regulatory function of the state, Theory of regulation, Market economy, Power, Energy market, Institutional economics
Abstrakt
Dyskusja na temat koordynacyjnych i optymalizacyjnych funkcji państwa i rynku oparta była tradycyjnie na założeniu, które można określić jako dycho- lomiczne przeciwstawienie sobie "idealnego rynku", czy też doskonałej konkurencji, oraz idealnego państwa. W prezentacji tej, opierając się głównie na dorobku Nowej Ekonomii Politycznej, czy też - w nieco szerszym ujęciu - nowej ekonomii instytucjonalnej, wychodzi się od zupełnie odmiennej przesłanki metodologicznej. Na funkcjonowanie każdego, a więc i w pełni dojrzałego systemu rynkowego należy patrzeć porównując realnie istniejące, a nie modelowe alternatywy instytucjonalne, czyli właśnie idealny rynek i idealne państwo. Dlatego też za Demsetzem, wybitnym przedstawicielem tego nowego nurtu we współczesnej ekonomii (jest on w szczególności jednym z współtwórców teorii praw własności, tworzącej wespół z teorią kosztów transakcyjnych zupełnie nowe podstawy badania rynku i państwa jako różnych mechanizmów koordynacyjnych), przyjęto, że dychotomię doskonały rynek-doskonałe państwo, należy zastąpić dychotomią niedoskonały rynek-niedoskonałe państwo1. Oznacza to też, że tradycyjnie analizowanym na gruncie teorii ekonomii niedoskonałościom (defektom, błędom) rynku (market failures) należy przeciwstawić niedoskonałości państwa (state failures). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Demsetz H. : Economic, Legal and Political Dimensions of Competition. Amsterdam-New York-Oxford 1982.
 2. Demsetz H. : Neoklasyczna teoria instytucji. W : Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii. Red. B.Fiedor. AE, Wrocław 1992.
 3. Stigler G. : The Theory of Economic Regulation. W : The Essence of Stigler. Eds. K.Leube, Gale T. Moore. Hoover Institution Press, Stanford.
 4. Kahn T. : The Economics of Regulation. Principles and Institutions. Massachussets Institute of Technology, Cambridge MA 1991.
 5. Spulber D. : Regulation and Markets. Massachussetts Institute of Technology, Cambridge MA 1989.
 6. Sharkey W.W. : The Theory of Natural Monopol. Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 7. Forlicz S. : Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. PWN, Warszawa 2001.
 8. Viscusi W., Vernon J., Harrington J. : Economics of Regulation and Antitrust. MIT Press, Cambridge MA 1997.
 9. Tłaczała P. : Analiza grup interesu. W : Teoria wyboru publicznego - wstęp do ekonomicznej analizy politycznej i funkcjonowania sfery publicznej. Red. J. Wilkin, Warszawa, Scholar 2005.
 10. Szablewski A. : Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych - na przykładzie energetyki. Monografie. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, nr 12.
 11. Wojtkowska-Łodej G. : Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską. SGH, Warszawa 2002.
 12. Szablewski A., Wesołowski I. : Podsektor wytwarzania energii elektrycznej wobec wyzwań związanych z akcesją do UE. "Gospodarka Narodowa", 2002, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu