BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsior Marcin (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiębiorstw rynku IT
It Products Retailers' Awareness of Selected Aspects of Consumer Behaviour
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 53-62, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Informatyka
Consumer, Consumer behaviour, Information science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, na przykładzie przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów rynku technologii informacyjnych, wybranych obszarów potencjalnej rozbieżności występującej między realnym przebiegiem procesu zakupowego a jego obrazem identyfikowanym przez określone przedsiębiorstwo bądź, w ogólnym ujęciu, wszystkie przedsiębiorstwa danego rynku. Precyzyjne zdefiniowanie i pomiar tej rozbieżności może stać się punktem wyjścia do optymalizacji działań detalistów oraz budowania przez nich trwałej przewagi konkurencyjnej.(abstrakt autora)

The purpose of the paper is to present, using a case study of the Polish IT market, selected areas of potential discrepancy between the real course of a purchasing process and the way it is perceived by a particular company, or, in general, all companies of a particular market. Precise defining and measuring of the aforementioned discrepancy may make it possible for retailers to optimize their business operations and build a stable and significant competitive advantage.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R.D. Blackwell, P.W. Miniard, J.F. Engel, Consumer behavior, Harcourt College Publishers 2001, s. 6.
  2. M.R. Solomon, Consumer Behavior. Buying, Having and Being, Pearson Prentice Hall 2007, s. 6.
  3. L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s.  14.
  4. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006, s. 12.
  5. G. Antonides, W. Fred van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 24.
  6. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 181.
  7. N. Piercy, Marketled strategic change, Elsevier, Oxford 2009, s. 219.
  8. B. Beemer, L. Shook, Konsument w centrum uwagi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu