BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graczyk Magdalena (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Dylematy komunikacji w marketingu międzynarodowym
Dillemas of Communication In International Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 73-84, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Marketing międzynarodowy
Marketing communication, International marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Osiąganie przez przedsiębiorstwo kolejnych poziomów internacjonalizacji przedsiębiorstwa związane jest najczęściej z równoczesną internacjonalizacją marketingu. W artykule omówiono dylematy związane z komunikacją w marketingu międzynarodowym oraz osiąganiem przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za komunikację w marketingu międzynarodowym powinna mieć na uwadze aspekt związany ze zintegrowaniem komunikacji marketingowej i z właściwym doborem form komunikacji dotyczącej wybranej grupy odbiorców. Ogromne znaczenie na dobór komunikatu ma otoczenie społeczno-kulturowe, technologiczne, ekonomiczne i polityczno-prawne. Narzędzia komunikacji marketingowej powinny być dostosowane do cyklu życia produktu, jak również do postępu technologicznego oraz nowych form komunikacji dwustronnej.(abstrakt autora)

Achieving the next level of internationalization of companies usually goes in line with internationalization of marketing. The paper discusses the dilemmas associated with communication in international marketing and achievements of competitive advantage in the international market. The organizational unit responsible for communication in international marketing should consider the aspect of ntegration of marketing communication as well as appropriate means of communication with the target audience. Great importance in the choice of communication style play the socio-cultural, technological, economic and legal setting of a given area. Marketing communication tools should be adapted to the product life cycle, as well as to the technological advance and new forms of bilateral communication.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Limański, I. Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010, s. 10.
 2. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 13.
 3. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005, s. 181.
 4. A. Olejniczuk-Merta, Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów, [w:] Marketing mię- dzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. śbikowska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 390.
 5. A. Baruk, Nowoczesna strategia marketingowa. Aspekty strukturalne i  procesowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 15.
 6. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 642.
 7. M. Malinowska, Zmiany w systemie informacji marketingowej przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, Ekspansja czy regres marketingu? Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 429.
 8. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 575.
 9. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 65.
 10. P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i  przykłady, Placet, Warszawa 2010, s. 259.
 11. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, Gdańsk 2001, s. 35.
 12. Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. A. Pabian, Promocja - nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.
 14. A. Grzegorczyk, Reklama, PWE, Warszawa 2010, s. 75.
 15. G. Hajduk, Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej, [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 135, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 27-28.
 16. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 40.
 17. K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, s. 477.
 18. L.W. Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Kanały marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 634.
 19. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994, s. 323.
 20. J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A.Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008, s. 291.
 21. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 178-179.
 22. M. Graczyk, Telewizja i internet jako narzędzia komunikacji marketingowej, [w:] Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 136, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 119.
 23. 4 Ch. Grönroos, Service management and marketing, John Wiley & Sons Ltd, USA 2007, s. 388- 389.
 24. Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 135-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu