BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malʹovanij M.Ì. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina), Prokopčuk O.T. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina)
Tytuł
Specifìčnì osoblivostì funkcìonuvannâ podatku na dodanu vartìstʹ v agropromislovomu virobnictvì Ukraïni
There Are Specific Features of Functioning of Value-Added Tax in Agroindustrial Production of Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2014, t. 19, s. 129-136, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy gospodarki Polski
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Opodatkowanie, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Agricultural production, Taxation, Value Added Tax (VAT)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Omówiono cechy funkcjonowania podatku VAT w produkcji rolnej na Ukrainie.

In the article generalized theoretical principles of indirect taxation, in particular in part of production of the most widespread form of universal excise - tax value-added, functional descriptions of VAT are analysed and the functional orientation of tax is exposed in relation to industry of agriculture. Grounded functional orientation of VAT taking into account the specific of his functioning in industry of agricultural production, specific properties of this form are in particular selected taxations which provide implementation of supporting and protective tasks, and also directed on simplification of procedures of tax administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Сидорова Н.И. Специфика и функции НДС / Н.И. Сидорова // Финансы. - 2011. - № 2. - С. 36-40.
  2. Мельник В.М. Податок на додану вартість у податковій системі України / В.М. Мельник, О.В. Солдатенко // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 82-86.
  3. VAT in the European Union / VAT / ADempiere VAT implementation / - [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.adempiere.com/index.php/ADempiereVAT#ADempiere_VAT_implementation.
  4. Суторміна В. М. та ін. Держава-податки-бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монорграфія / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. Л. Андрущенко.- К.: Либідь, 1992.- 328 с.
  5. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система : Навчальний посібник. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 331с.
  6. Tait A.A. Value Added Tax. Wash.: International Monetary Fund, 1988.- 228 р.
  7. Безкоровайна В.В. Податки в системі фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В.В. Безкоровайна // Фінанси України. - 20112. - №12. - С. 40-45.
  8. Cовременный НДС / Лайам Эбрилл, Майкл Кин, Жан-Поль Боден, Виктория Саммерс; Пер.с англ.-М.: Издательство «Весь Мир», 2003.- 274 с.
  9. Луніна І.О. Ефективність оподаткування споживання в Україні / І.О. Луніна, Н.Б. Фролова // Фінанси України . - 2012. - №1. - С. 17-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu