BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nepočatenko O.A. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina)
Tytuł
Upravlìnnâ ekonomìčnoû efektivnìstû agrarnih pìdpriêmstv
Management of Agrarian Enterprises Economic Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2014, t. 19, s. 111-120, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy gospodarki Polski
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Efektywność ekonomiczna, Wypłacalność, Stabilność finansowa
Agricultural enterprises, Economic efficiency, Financial solvency, Financial sustainability
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono podejścia do zarządzania efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw rolnych i zbadano rolę sprawozdawczości finansowej w efektywności zarządzania i wypłacalności przedsiębiorstw rolnych.

The article discusses approaches to managing economic efficiency of agrarian enterprises and investigated the role of reporting financial information to management efficiency and solvency of agrarian enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками [Текст] / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, 2005. - 600 с.
  2. Іванов В.К. Тактичні напрями забезпечення платоспроможно-сті підприємства / В.К. Іванов // Вісник економічної науки України. - 2009. - № 1. - С. 79-81.
  3. Кравцова Т.В. Диагностика фінансового состояния и особенности фінансового оздоровления аграрного предпрятия / Т.В.Кравцова, Т.В. Лукьяненко / Науковий вісник ЛНАУ, 2010. - № 16. -[Електрон. ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Ekon/2010_16/kravcova.pdf
  4. Олійничук В.М. Інформаційна місткість фінансової звітності та її роль в управлінні підприємством /В.М. Олійничук [Електрон. ресурс] //Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_4/213.pdf
  5. Шиян Д.В Фінансовий аналіз: Навч. посібн. / Д.В. Шиян, Н.І. Строченко - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 240с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu