BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małysa-Kaleta Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konsumencki proces decyzyjny w warunkach kryzysu gospodarczego
Consumers` Decision Making Process Within Economical Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 133-145, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Kryzys finansowy
Consumer behaviour, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces decyzyjny konsumentów to przedmiot niesłabnącego zainteresowania tak teoretyków, jak praktyków gospodarczych. Kryzys gospodarczy stanowi zespół nowych, szczególnych uwarunkowań dla podmiotów podejmujących decyzje w sferze konsumpcji, co wiąże się ze zmianą potrzeb, ich hierarchii, postaw, kryteriów wyboru, preferencji, zachowań nabywczych itp. Rozważania w prezentowanym artykule koncentrują się wokół problematyki kształtowania się postaw etnocentrycznych konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. Oprócz przybliżenia istoty i specyfiki tego typu postaw, starano się zidentyfikować uwarunkowania oraz motywy ich tworzenia, a także wskazać znaczenie w sferze makro- i mikroekonomicznej. Dodatkowym aspektem rozpoznań jest zwrócenie uwagi na możliwości kulturowego zdeterminowania przyjmowania tego typu postaw przez konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego.(abstrakt autora)

The paper is based on individual consumers` decision making process as the subject for interests of both theoreticians and practitioners dealing with contemporary market. An economic crisis causes new, different conditions for business activities, especially within consumption process. That issue is connected with changes in wants and needs hierarchy, changes of individual consumers' attitudes towards products and services, changes of criteria for chosen brands, and the buying behavior in general. The paper focuses on ethnocentric behavior of individual consumers within conditions of an economic crisis. The author gives the specific features of attitudes and the main problems connected with determinants for creation ethnocentric attitudes in individual consumer behavior. Additional aspect for that topic is turning to possibilities of cultural determinants that cause changes for ethnocentric behavior within an economic crisis.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Dąbrowa, Wrażliwość międzykulturowa w kontekście modelu M. Bennetta jako możliwość przezwyciężenia napięć i konfliktów współczesnego świata, http://seminarium.21.edu.pl/ks/3/523.pdf.
  2. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 33-44.
  3. T. Shimp, S. Sharma, Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research" 1987, No. 24.
  4. R. Matysik-Pejas, Globalizacja konsumpcji a postawy etnocentryczne konsumentów, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. 11, z. 5, www.seria.home.pl/2009 _zeszyt5/35_matysik.pdf.
  5. A. Piński, T. Molga, M. Zdziechowska, Kupuj polskie, "Wprost" z dnia 1.02.2009.
  6. M. Dyrda, Etnocentryzm konsumencki w Polsce - aspekty marketingowe, "Marketing i Rynek" 2010, nr 4.
  7. A. Ryttel, Rola efektu kraju pochodzenia w strategii marketingowej, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
  8. A. Małysa-Kaleta, Postawy etnocentryczne konsumentów na rynku europejskim na tle uwarunkowań kulturowych w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011, s. 321-335.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu