BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nestorowicz Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konsument wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych
Consumer in View of the Innovation on the Market of Food Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 147-157, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Innowacje, Żywność, Żywność ekologiczna
Consumer behaviour, Innovations, Food, Organic food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzane na rynek innowacje produktowe nie zawsze spotykają się z pozytywnym przyjęciem przez potencjalnych konsumentów. W artykule skupiono się na czynnikach wpływających na zainteresowanie konsumentów innowacjami na rynku produktów żywnościowych, na przykładzie żywności bioaktywnej. Przedstawiono również wyniki badań na temat postaw konsumentów wobec żywności bioaktywnej.(abstrakt autora)

Marketed product innovations are not always met with positive response from potential customers. The paper focuses on factors affecting consumers' interest in innovation in the market of food products, on the example of bioactive food. The author also presents the results of research on consumer attitudes towards bioactive food.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. O. Andrzejewska, Rynek żywności funkcjonalnej. Wzrost - za jaką cenę?, "Fresh & Cool Market" 2009, nr 3, s. 24-25.
 2. I. Wrześniewska-Wal, żywność funkcjonalna - aspekty prawne, "Przemysł Spożywczy" 2009, nr 1, s. 40-41.
 3. E. Lange, Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2009, nr 3, s. 7-10.
 4. W. Pietrykowska, Produkty prozdrowotne a styl życia, www.firma.egospodarka.pl/39821,Produktyprozdrowotne-a-styl- zycia,1,11,1.html.
 5. B. Jaworska-Łuczak, Nowa żywność, "Manager Apteki" 2011, nr 1, s.  68.
 6. O. Andrzejewska, Funkcjonalność a naturalność, "Fresh & Cool Market" 2010, nr 1, s. 23-25.
 7. R. Nestorowicz, L. Nowak, żywność bioaktywna a preferencje konsumentów, [w:] Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, red. J. Kall, B. Sojkin, Zeszyty Naukowe UEP nr 154, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 242- 244.^ R. Wierzejska, Zagrożenia związane z żywnością. Sondaż konsumencki EFSA, "Przemysł Spożywczy" 2011, nr 2, s. 4.
 8. Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, red. B. Sojkin, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009, s. 11.
 9. K. Gutkowska, S. Żakowska-Biemans, M. Sajdakowska, Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w  produktach tradycyjnych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2009, nr 3, s. 116-117.
 10. M. Grzybowska-Brzezińska, Determinanty wyboru produktów żywno- ściowych, "Marketing i Rynek" 2010, nr 3, s. 27-28.
 11. M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski, Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 160-170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu