BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taranko Teresa (Kozminski University, Warsaw, Poland), Chmielewski Krzysztof J. (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner
Źródło
Management and Business Administration. Central Europe, 2014, vol. 22, nr 4, s. 133-143, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Wartość marki, Strategia marki
Brand, Brand value, Brand strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: This article deals with the creation of the brand and what kind of value it creates for the owner and the customer.

Methodology: The article describes an insight on how to create strong brands, why many companies that based their success on a product now decide to create a branded product and how a brand adds value to both the owner of the brand as well as the customer.

Findings: The article presents that brands create value for the customers as well as the company or brand owner. Furthermore, the article deals with the creation of strong brands and the underlying factors.

Originality/value: This article helps to advance brand marketing theory as well as offers valuable implications and recommendations for practitioners, brand and marketing managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker, D. (1991). Managing brand equity. New York: The Free Press.
 2. Altkorn, J. (1999). Strategie marki w marketingu międzynarodowym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 3. Altkorn, J. (2001). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
 4. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1): 99-120.
 5. Chmielewski, K. (2013). Istota i znaczenie sponsoringu sportowego w budowaniu marki korporacyjnej. Handel Wewnętrzny, 3(1): 180-187.
 6. Doyle, P. (2000). Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. Chichester, West Sussex: John Wiley.
 7. Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.
 8. Interbrand (2014). Brand Valuation. A versatile strategic tool for business, http://www.interbrand.com/Libraries/Articles/Brand_Valuation_Final.sfl b.ashx (22.06.2014).
 9. Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
 10. Kapferer, J. (1999). Strategic Brand Management. London: Kogan Page.
 11. Kapferer, J. (2013). The New Strategic Brand Management, 5th edition. London: Kogan Page.
 12. Keller, K. (2008). Strategic Brand Management. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 13. Kijek, T. (2003). Marka jako składnik wartości niematerialnych i metody jej wyceny. In: E. Skrzypek (ed.), Wpływ zasobów niematerialnych na wartość fi rmy. Lublin: UMCS.
 14. Kotler, P. and Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 15. Leuthesser, L. (1988). Defining, Measuring and Managing Brand Equity, Summary of Marketing Science Institute Conference, Report n¦ 88-104. Cambridge, MA: Marketing Science Institute.
 16. Madden, T., Fehle, F. and Fournier, S. (2006). Brands Matter: An Empirical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through Branding, Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2): 224-235.
 17. Marcinkowska, M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Warszawa: WN PWN.
 18. Mizik, N. and Jacobsen, R. (2005). Talk About Brand Strategy. Harvard Business Review, September: 24-25.
 19. Ogilvy, D. (1985). Ogilvy on Advertising. New York: Random House.
 20. Oliveira, M. and Luce, F. (2012). Reflections about Brand Equity, Brand Value and their Consequences, V Encontro de Marketing da ANPAD.
 21. Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. New York: Free Press.
 22. Sawicki, M. and Matys, E. (2008). Wycena wartości marki. CEO, wrzesień, http://ceo.cxo.pl/artykuly/58801_2/Wycena.wartosci.marki.html (21.06.2014).
 23. Srivastava, R., Shervani, T. and Fahey, L. (1998). Market-Based Assets and Shareholder Value: a Framework for Analysis. Journal of Marketing, 62(1): 2-18.
 24. Staszyńska, K. (2013). Marka, konsument, badacz: spotkania na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 25. Szymczak, J. and Urbaniak, M. (2003). Marka jako element jakości postrzeganej przez nabywców instytucjonalnych. In: E. Skrzypek (ed.), Wpływ zasobów niematerialnych na wartość fi rmy. Lublin: UMCS.
 26. Taranko, T. (2010). Marka jako instrument konkurencji. W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach wczesnego rynku. Warszawa: PWE.
 27. Taranko, T. (2013). Jak wydatki na marketing przekształcane są w wartość dla przedsiębiorstwa - ujęcie modelowe, w Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, t. 1.
 28. Urbanek, G. (2000). Marka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, 8-9: 8-16.
 29. Urbanek, G. (2001). Wpływ marki na wartość dla akcjonariuszy na przykładzie wybranych spółek notowanych na WGPW, Marketing i Rynek, 8: 29-35.
 30. Urbanek, G. (2002). Zarządzanie marką. Warszawa: PWE.
 31. Urbanek, G. (2004). Na początku był znak, Marki Polskie - dodatek do Rzeczpospolitej, 30.06.2004, http://new-arch.rp.pl/artykul/494455_Na_poczatku_byl_znak.html.
 32. Urbanek, G. (2010). Marka a wartość dla akcjonariuszy w okresie kryzysu finansowego 2008-2009, Problemy Zarządzania, 9(1): 155-169.
 33. Witek-Hajduk, M. (2001). Zarządzanie marką. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-3356
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.125
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu