BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Strategie postępowania konsumentów w kryzysie na przykładzie wybranych rynków
Consumers' Behavioral Strategies in Crisis on the Example of Some Selected Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 183-196, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Kryzys finansowy
Consumer behaviour, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys gospodarczy wymusił na polskich konsumentach wprowadzenie zmian w sposobach dokonywania zakupów. Przeprowadzone badania bezpośrednie dowodzą, że dążenie do zmniejszenie wydatków w niewielkim stopniu wynika z rezygnacji z korzystania z dóbr i usług, a raczej jest rezultatem ograniczenia zakresu ich konsumpcji. O rozmiarach i kierunkach zmian decyduje sytuacja dochodowa konsumentów oraz subiektywna ocena własnej sytuacji ekonomicznej.(abstrakt autora)

Economic crisis forced the Polish consumers to introduce certain changes in their ways of shopping. The primary research results prove that the tendency to reduce expenditures only to small extent results from the resignation of using goods and services, being rather the effect of limited scope of their consumption. The direction and the extent of changes are mostly determined by the consumers' income and their subjective perception of own economic position.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. U. Grzega, Oznaki kryzysu gospodarczego w świetle wskaźników ekonomicznych, [w:] Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011, s. 31.
  2. Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s 193.
  3. Cz. Bywalec, Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2.
  4. Z. Skrzypczak, Serwicyzacja konsumpcji a zmiany wydatków na usługi medyczne w Polsce, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu