BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Owczarz Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 61, s. 133-149, rys., tab., wykr., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość społeczna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Social entrepreneurship, Small business
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Ponad 65% Amerykanów myśli o założeniu własnego przedsiębiorstwa, a wśród Europejczyków zaledwie 45% rozważa podjęcie pracy na własny rachunek. Zaobserwowano również zależność, że im bardziej przesuwamy sie na południe Starego Kontynentu, tym silniejszy duch przedsiębiorczości panuje wśród mieszkańców. Statystyki wskazują, że w Portugalii 62% zdolnych do pracy chciałoby mieć własną działalność, zaś w Finlandii tylko 28%1. Przeprowadzone badania wykazują, iż porażki boją się bardziej nowi obywatele Unii niż mieszkańcy "15". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Słojewska A., Strach przed porażką, "Rzeczpospolita" z dn. 18 stycznia 2005 r.
 2. http://rru.worldbank.org/Doing Business, 24/08/2004.
 3. Bacławski K., Kłopoty z przedsiębiorczością, "Rzeczpospolita" z dn. 22 października 2004 r. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.)
 5. Raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy, "Przedsiębiorczość w Polsce 2004", Warszawa, czerwiec 2004 r.
 6. Pokojska M., źli partnerzy?, "Gazeta Bankowa" z dn. 19 lipca 2004 r.
 7. Opracowane na podstawie danych GUS: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2003 r.
 8. Okrzesik J., Mapa polskich przedsiębiorstw, "Boss Gospodarka", Nr 1/2004.
 9. Brycki G., Mniej firm działa w Polsce, "Rzeczpospolita" z dn. 28 lutego 2005 r.
 10. Raport Coface Intercredit na temat niewypłacalności firm w Polsce, www.coface, 19/01/2005.
 11. Bojewska B., Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki. Difin, Warszawa 2002.
 12. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 141.
 13. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków według teorii Josepha Aloisa Schumpetera. Warszawa SGH, 2004.
 14. Piaseczny L., Lokalne inicjatywy pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju małych firm, w: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, pod red. J. Chojka, WSE, Warszawa 2002.
 15. Szymczak D., Szanse i bariery rozwoju MSP w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, w: Zarządzanie MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, pod red. B. Skowron-Grabowskiej, P. Bartkowiaka, WWZPCz, Częstochowa 2003.
 16. Garlińska G., Są powody do stresu, "Nowe Życie Gospodarcze", Nr 2 z dn. 30 stycznia 2005 r.
 17. Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
 18. http://rru.worldbank.org/DoingBusiness, 24/08/2004.
 19. Czekański M., W Polce mogłoby być lepiej, "Rzeczpospolita" z dn. 25-26 września 2004 r.
 20. Swoboda działalności gospodarczej, serwis prawniczy domu wydawniczego ABC, www.abc.com.pl, 13/09/2004.
 21. Żabówka A., MIS-ie przed szansą, "Bank", Nr 9/2004.
 22. Blajer P., Ustawa jest, swobody coraz mniej, "Rzeczpospolita" z dn. 27 stycznia 2005 r.
 23. Zieliński M., Belkonomika, "Wprost" z dn. 10 kwietnia 2005 r.
 24. Dryll I., Pogoda dla przedsiębiorczych, "Nowe Życie Gospodarcze", Nr 14/375 z dn. 18 lipca 2004 r.
 25. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz.535 ze zm.).
 26. Stawiszyński A., Teraz firmom łatwiej ogłosić upadłość, "Puls Biznesu" z dn. 30 września 2004 r.
 27. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1804 ze zm.). Stawiszyński A.,, Sądy rejonowe bliżej przedsiębiorców, "Puls Biznesu" z dn. 18 października 2004 r.
 28. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004, s. 213.
 29. Polska 2003. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 30. Badania GFK Polonia - Segmentacja małych i średnich przedsiębiorstw, maj 2003.
 31. www.ipis.pl, Sytuacja MSP - najczęstsze problemy, nowe wyzwania, 09/08/2004.
 32. Pokojska M., Odwrócona piramida, "Gazeta Bankowa" z dn. 20 grudnia 2004 r.
 33. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003.
 34. Ostrowska D., Mały pożyczy, ale z poręczeniem, "Gazeta Bankowa" z dn. 17 stycznia 2005 r.
 35. Raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy - Przedsiębiorczość w Polsce 2004, Warszawa, czerwiec 2004.
 36. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, www.eksporter.pl, 14/01/2005.
 37. Zaleska M., Kiedy małe i średnie firmy mogą liczyć na kredyt?, "Finansista", Nr 3/2003.
 38. Skowronek-Mielczarek A., Finansowe uwarunkowania rozwoju MSP na progu UE, w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, wyd. Difin, Warszawa 2002.
 39. Bruków A., A. Politaƒska, Ocena zdolności kredytowej przeprowadzona przez wybrane banki w Polsce, "Bank", Nr 3/126 z marca 2003 r.
 40. Laszczak M., Kierowanie małą firmą: tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
 41. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, wyd. PARP, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu