BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonalnej. Wnioski dla Polski
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 249-263, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia instytucjonalna, Globalizacja gospodarki, Kapitalizm globalny, Teoria ekonomii, Historia myśli ekonomicznej
Institutional economics, Economic globalization, Global capitalism, Economic theory, History of economic thought
Abstrakt
Liberalizm ekonomiczny, zwłaszcza w skrajnych jego postaciach, nie jest wystarczającą podstawą projekcji instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Instytucjonalnym warunkiem formowania się społeczeństwa obywatelskiego są szerokie i łatwe do egzekwowania uprawnienia obywatelskie do kontroli organów państwa. Mogą temu służyć: jawność i pełna odpowiedzialność organów władzy za prowadzoną politykę na podstawie jasno i przejrzyście sprecyzowanych kryteriów, łatwo egzekwowalne referendalne prawa obywatelskie do zawetowania uchwalonych ustaw i poddawania pod głosowanie własnych propozycji. Jedność praw i odpowiedzialności jest koniecznym składnikiem rządów praw, te zaś są konieczne dlatego, że politycy świadomi niedostatków ekonomicznych modeli różnych teorii zwykle popełniają błędy polegające na niespójności wdrażanych do praktyki rozwiązań instytucjonalnych porządku ekonomicznego, wynikające z niedostatecznego rozumienia teorii. Różnorodność teorii ułatwia im również wykorzystywanie nauki do realizacji partykularnych interesów partii politycznych, poszczególnych polityków i różnych grup nacisku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Górski J., Sierpiński W. : Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. PWN, Warszawa 1972.
 2. Commons J.R. : Institutional Economics. University of Wisconsin Press, Madison 1934.
 3. Williamson O.E. : The Economic Institutions of Capitalism, Firms, Markets, Relational Contracting. Free Press, Ne York 1985.
 4. Williamson O.E. : Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998.
 5. Ząbkowicz A. : Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm i sztuka kompromisu. PWN, Warszawa 2001.
 6. Barnard Ch. : The functions of the Executive. 1938.
 7. Simon H.A. : Models of Men. John Wiley & Sons, New York 1957.
 8. Coase R.H. : The nature of Firm. "Economica", N.S. 1937, nr 4.
 9. Demzetz H. : The Cost of Transacting. "Quarterly Journal of Economics", 1968(a), nr 82.
 10. Coase R.H. : The Problem of Social Cost. "Journal of Law and Economics", 1960, październik.
 11. Alchian A. : Some Economics of Property. Rand D-2316, Rand Corporation, Santa Monica, Kalifornia 1961.
 12. Demzetz H. : Toward a Theory of Property Rights. "American Economic Review", 1967, maj, nr 57.
 13. Fischer S. : Long - term Contracting, Sticky Prices, and Monetary Policy : Comment. "Journal of Monetary Economics", 1997, nr 3.
 14. Buchanan J.M., Tollison R.D., Tullock G. : Toward a Theory of the Rent - Seeking. Texas A&M University Press, College Station, Tex 1980.
 15. Krueger P. : Political Economy of Rent - Seeking. "American Economic Review", 1974, nr 64.
 16. Kornai J. : Niedobór w gospodarce. PWE, Warszawa 1985.
 17. Woźniak M.G. : Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji. Instytut Badań Rynkowych. Kraków 1993.
 18. von Hayek F. : Droga do niewoli. Londyn 1982.
 19. Downs A. : An Economic Theory of Democracy. Harper & Row, New York 1957.
 20. Tullock G. : The Welfare Costs of Tarifs, Monopolies and Theft. "Western Economic Journal", 1967, Vol. 5.
 21. Nord D. : Three Approaches to the Study of Institutions. W : Neoclassical Political Economy. The Analysis of rent - Seeking and DUP Activities. Ed. D.C. Colander. "Ballinger Publishing Company", 1984.
 22. Raczyński M. : Konkurencja, monopol a nierówności społeczne. W : Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Red. M.G. Woźniak. UR, Rzeszów 2003.
 23. Buchanan J.M. : Finanse publiczne w warunkach demokracji. PWN, Warszawa 1992.
 24. Buchanan J.M., Tullock G. : The Calculus of Contest. University of Michigan Press, Michigan 1962.
 25. Stiglitz J.E. : Globalizacja. PWN, Warszawa 2004.
 26. Stiglitz J.E. : Informacja I zmiana paradygmatu w ekonomii. "Gospodarka Narodowa", 2004, nr 3-4.
 27. Stiglitz J.E. : Whither Reform ? Ten Years of the Transition. W : Red. B.Pleskovic, J.E. Stiglitz : Procedings of the Annual Bank Conference on Development Economics, 1999, World Bank, Washington DC 2000.
 28. Fukuyama F. : Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław 1997.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu