BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagas Józef (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
Tytuł
Nowa ekonomia instytucjonalna a Polska rzeczywistość gospodarcza
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 265-275, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia instytucjonalna, Neoinstytucjonalizm, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia własnościowe, Kapitał społeczny, Kultura organizacji
Institutional economics, New institutionalism, Systemic transformation, Ownership transformations, Social capital, Corporate culture
Abstrakt
Transformacja gospodarki realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej jest zjawiskiem nowym i nieznajdującym potwierdzenia w historycznym rozwoju społeczno-gospodarczym ludzkości, gdyż rynek był idealny tylko w początkowym okresie rozwoju kapitalizmu. Decydenci polskiej transformacji od gospodarki centralnego planowania do gospodarki kapitalistycznej - w początkowym okresie mówiono o przejściu do gospodarki rynkowej - wprowadzili społeczeństwo w błąd w celu uzyskania poparcia społecznego ze strony wyborców. Historia gospodarcza zna stopniowe szczeble rozwoju społeczno-ekonomicznego, a historia myśli ekonomicznej potwierdza brak powrotu do stanu wyjściowego - rynku idealnego, któiy mógł występować tylko w początkowym, niemonopolistycznym stadium rozwoju kapitalizmu, ale wobec którego we współczesnym świecie istnieją ograniczenia wynikające z procesu koncentracji wytwarzania i zarządzania. O świadomym wprowadzeniu w błąd społeczeństwa świadczy chociażby fakt, że w początkowym okresie polskiej transformacji głoszono: od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki tynkowej, a dopiero później do gospodarki kapitalistycznej, gdyż w naszych polskich - i nie tylko - uwarunkowaniach hasło "do gospodarki kapitalistycznej" nie było społecznie nośne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chołaj H. : Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne. UMCS, Lublin 1998.
 2. Poznański K.Z. : Wielki przekręt. Klęska polskich reform. Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa 2000.
 3. Wróblewski A.K. : Stracone skarby PRL. "Polityka", 2000, nr 27.
 4. Jagas J. : Polemika bez polemiki. "Przegląd", 2000, nr 39.
 5. Stiglitz J. : Globalizacja. Warszawa 2004.
 6. Jagas J. : Drogi a bezdroża polskiej transformacji. Ekonomia. Opole 2005.
 7. Morgan G. : Obrona organizacji. Warszawa 2001.
 8. Kabaj M. : Wielkie narodowe marnotrawstwo. "Rzeczpospolita Polska", 2000, nr 19.
 9. Pistor K. : The Evolution of Legal Institutions and Economic Regime Change. Paper Prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics in Europe on Governance. Equity and Global Markets, 21-23 June, Paris.
 10. Hardt Ł.: Problemy powstawania I funkcjonowania system rynkowego z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. "Rubikon", 2000, nr 4(11).
 11. Landreth H., Colander D.C. : Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 1998.
 12. Stankiewicz W. : Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 2000.
 13. Mazur M. : Metoda badawcza neoinstrumentalizmu. "Ekonomista", 1991.
 14. Galbraith J.K. : The Ven Industrial State. Boston, 1967.
 15. North D.C. : Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press. New York 1990.
 16. Coase R.H. : The Nature of the Firm. "Economica", 1973, No 4.
 17. Peszko A. : Nadzór korporacyjny w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. W : Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego. Red. S.Rudolf. Łódź 2004.
 18. North D.C. : Transsaction Costs, Institutions and Economic History. "Journal of Institutional and Theoretical Economics", 1984, No 140.
 19. Fukuyama F.K. : Kapitał społeczny. W : Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 20. Malinowski B. : Wierzenia I formy ustroju społecznego. O zasadach ekonomii myślenia. PWN, Warszawa 1984.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu