BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalesko Marian (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Instytucjonalny aspekt funkcjonowania rynku rolnego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 277-282, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia instytucjonalna, Instytucje, Gospodarka rolna, Instytucje kontrolne, Rynek rolny, Integracja rolnictwa Polski z UE
Institutional economics, Institutions, Agriculture economy, Control authorities, Agricultural markets, Integration of Polish agriculture with the EU
Abstrakt
W Polsce w ramach organizacji sfery instytucjonalnej należy wzorować się na funkcjonowaniu instytucji rynku w krajach wysoko rozwiniętych, przede wszystkim zrzeszonych w Unii Europejskiej, Uzupełnianie brakujących ogniw instytucji polegać powinno na zbliżaniu się do warunków instytucjonalnych istniejących w tej grupie państw. Proces zmian instytucjonalnych, jaki miał miejsce w państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, należy adaptować do warunków polskich, wykorzystując tzw, premię zacofania. Wskazane jest bowiem korzystanie z doświadczeń innych krajów ze względu na możliwość obniżenia kosztów transformacji do warunków rynkowych, między innymi kosztów adaptacji instytucjonalnej w polskim rolnictwie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. North D. : Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Oxford University Press, Oxford 1990.
  2. Iwanek M., Wilkin J. : Instytucje I instytucjonalizm w ekonomii. UW WNE, Warszawa 1998.
  3. Wojciechowska-Ratajczak B. : Rynek rolny. W : Encyklopedia agrobiznesu. Red. A.Woś. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
  4. North D. : Economic Performance Through Time. "The American Economic Review", 1994, June.
  5. Wilkin J. : Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji wsi w Polsce. "Postępy Nauk Rolniczych", 2001, nr 4.
  6. Wilkin J. : Spór o przyszły kształt polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. "Wieś i Rolnictwo", 2002, nr 2(115).
  7. Morawski W. : Socjologia ekonomiczna. PWN, Warszawa 2001.
  8. Furubotn E.G., Richter R. : Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. University of Michigan, 1997.
  9. Arrow K.J. : Granice organizacji. PWN, Warszawa 1985.
  10. Makarski S. : Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. UMCS, Lublin 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu