BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśloch Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Badanie konkurencyjności Torunia za pomocą wskaźników syntetycznych
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 61, s. 176-185, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Metody taksonomiczne
Competitiveness, Taxonomic methods
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Toruń
Abstrakt
Pojęcie konkurencyjności miasta ze względu na swoją wielowymiarowość z trudem poddaje się pomiarowi. Pomiaru pośredniego można dokonać przy pomocy metod jakościowych i ilościowych, przy czym drugie z nich dają możliwości uzyskania wyników bardziej wiarygodnych i zobiektywizowanych niż pierwsze. Spośród metod statystycznych do pomiaru pośredniego konkurencyjności można wykorzystać metody taksonomiczne: metod´ Hellwiga i metodę J. Perkala. Wyniki uzyskane za pomocą każdej z tych metod okazały sie podobne, co dodatkowo potwierdza ich przydatność w rozwiązywaniu postawionego problemu. Przedstawione powyżej problemy konkurencyjności miast zostały jedynie zasygnalizowane. Bardziej szczegółowy obraz podjętego zagadnienia wymaga głębszej analizy poszczególnych kwestii, co przekracza ramy niniejszego artykułu. (abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Harańczyk A., Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce, w: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
  2. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i struktur´ wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", 1968, zeszyt Nr 4.
  3. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997.
  4. Malina A., Zeliaś A., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994, "Przegląd Statystyczny", 1997, zeszyt Nr 1.
  5. Piotrowska-Trybull M., Analiza konkurencyjności polskich województw za pomocą metod taksonomicznych, w: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia od gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
  6. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, regionalnych, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
  7. Tatuśko A., Sposoby pomiaru konkurencyjności miast, w: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. E. Sobczak, (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 939), Wrocław 2002.
  8. http://www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu