BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Mirosław (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Value for Clients Resulting from Rail Transport Market Regulation in Poland
Źródło
Management and Business Administration. Central Europe, 2014, vol. 22, nr 4, s. 168-178, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Wartość dla klienta, Rynek usług transportowych, Kolej na rynku transportowym
Value to customer, Transport market, Railways on the transport market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The aim of this study was to elucidate the role of regulation as a tool to create values for both business entities and individual clients due to competition development in the Polish market of rail transport services.

Methodology: This study was of a conceptual character. It was based on the analysis of the notion of the rail transport services regulation and the main regulation problems that have appeared in the rail transport regulation practice so far. The analysis of literary sources as well as practice enabled the author to highlight the circumstances when the regulation becomes a necessity and to discuss the conditions for its introduction.

Findings: Reviewing the regulation on Polish railway transportation market, the author presents a fundamental conclusion - despite all the changes on the market, regulation does not produce assumed results perceived as an increase of transportation role in economy. According to author, major improvement of institutional and marketing efficiency of regulation entity is essential, as it is relevant for producing favorable results concerning the way the market operates, behavior of the market players as well as building customer value.

Originality: Market regulation is a new phenomenon in Polish rail transport. The study discussed the notion of regulatory service. A value-for-clients model was also offered, i.e. the clients of regulatory activities in the course of the competition development in the rail transport services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz, M. (2008). Strategia regulacyjna dla rynku transportu kolejowego. Problemy Zarządzania, 1: 38-54.
 2. Antonowicz, M. (2008). Usługa regulacyjna jako specyfi czny produkt na rynku transportu kolejowego. In: J. Kall and B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy. Poznań: Wydawnictwo AE.
 3. Antonowicz, M. and Majewski, J. (2013). Orientacja marketingowa urzędu administracji publicznej na przykładzie Urzędu Transportu Kolejowego. In: A. Smalec (red.), Marketing przyszłości, Trendy, Strategie. Instrumenty, 30. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Bognard, C., Moller, D., Raimann, A., Szadkowski, N. and Dubejko, N. (2007). Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji. Bonn/Warszawa: UOKIK.
 5. Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwers Polska.
 6. European Parliament's and the Council's Directive on the Establishment of a Single European Rail Transport Zone (2012). Strasbourg.
 7. Filjor, J. (2012). Zawodność rynku jako fundament teorii dóbr publicznych, Optimum Studia Ekonomiczne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 8. Friedman, M. and Friedman, R. (1994). Wolny wybór. Sosnowiec: Panta.
 9. Garbarski, L. (2012). Dylematy pomiaru działań i efektów marketingowych. In: W. Makarski and S. Grzybek, Perspektywy rozwoju marketingu. Handel Wewnętrzny, 1.
 10. Global Business Services (2011). Rail Liberalization Index 2011. Brussels: IBM.
 11. Hoff, W. (2008). Prawo wobec zjawisk ekonomicznych a regulacja sektorowa. Master of Business Administration, 3: 18-28.
 12. Hoff, W. (2008). Prawny model regulacji sektorowej. Warszawa: Difi n.
 13. Hollins, B.S. and Shinkins, S. (2009). Zarządzanie usługami. Warszawa: PWE.
 14. Kotler, P. and Lee, N. (2008), Marketing w sektorze publicznym. Warszawa: WAiP.
 15. Koźmiński, A.K. and Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój teorii organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 16. Król, M. (2012). Tradycyjny a współczesny paradygmat regulacyjny branż infrastrukturalnych w UE. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 33. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 17. Majcher, J. (2005). Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 18. Materiały dydaktyczne dla trenerów w zakresie zarządzania i regulacji rynku kolejowego (2008). Warszawa: Deloitte Business Consulting S.A.
 19. Mindur, L. (2014). Technologie procesów produkcyjnych w transporcie. In: L. Mindur (ed.), Technologie transportowe. Warszawa-Radom: ITeE-PIB.
 20. Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu. Warszawa: Poltext.
 21. Pieregud, J.W. (2013). Zmiany strukturalne na rynku usług kolejowych w Europie na przykładzie Polski i Niemiec. In: E. Marciszewska (ed.), Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 22. Pizkozub, A. (1982). Gospodarowanie w transporcie. Podstawy teoretyczne. In: K. Wojewódzka-Król and R. Rolbiecki (2010), Infrastruktura transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Platanowa-Latanowicz, J. (2006). Polityka konkurencji. Warszawa-Łódź: KSAP.
 24. Railway reform and changes for the use of infrastructure (2005). Paris: ECMT.
 25. Rosa, G. ( 2013). Konkurencja na rynku usług transportowych. Warszawa: C.H. Beck.
 26. Kołodziejski, H. (2012). Konkurencja na rynku usług transportowych. In: D. Rucińska (red.), Polski rynek usług transportowych. Warszawa: PWE.
 27. Stiglitz, J. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Styś, A. (2003). Marketing usług. Warszawa: PWE.
 29. Szymura-Tyc, M. (2006). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta. Katowice: Wydawnictwo AE .
 30. Ustawa z dnia 28. marca 2003 roku o transporcie kolejowym, tekst jednolity z 2013, Dz. U z 2013 r. poz. 1595.
 31. White Paper (2013). Kolej na działania - mapa problemów polskiego kolejnictwa. Warszawa-Kraków: RBF.
 32. Załoga, E. and Bronk, H. (2005). Usługi transportowo-spedycyjne. In: S. Flejterski, A. Panasiuk, A. Perenc and G. Rosa (eds.), Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-3356
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.128
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu