BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bondos Ilona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Target costing - znaczenie perspektywy klienta w procesie ustalania ceny
Target Costing - the Meaning of Customer's Perspective in the Price Setting Process
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 1, s. 27-34, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów docelowych, Ustalanie cen, Orientacja marketingowa, Obsługa klienta
Target costing, Price-fixing, Marketing orientation, Customer service
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotą działań marketingowych jest koncentracja na potrzebach klienta i dążenie do ich zaspokojenia na poziomie satysfakcjonującym obie strony wymiany. Koncepcja target costing odwołuje się do procesu ustalania kosztów i definiowania poziomu cen - obszaru działalności przedsiębiorstwa, w którym uwzględnianie roli klienta jeszcze do niedawna nie było standardem. Celem artykułu jest zaprezentowanie, z perspektywy marketingowej, istoty rachunku kosztu docelowego, w którym cena odgrywa istotną rolę - wbrew tradycyjnemu myśleniu, że to koszty decydują o poziomie cen. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present, from marketing perspective, the essence of target costing. The concept of target costing refers to the process of determining the costs and defining the level of prices - the area of marketing activities, where taking into account the role of the client was not a standard. The idea of target costing was born in an extremely competitive environment in Japan in the 60s. of the twentieth century. And it is seen as an important tool to reduce costs and to improve the competitiveness level of the company. According to target costing, concept price plays an important role in the whole process of cost management - price is the starting point of all activities, what is important - it is a determinant of the cost not vice versa. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong G., Kotler Ph., Marketing: An Introduction, Pearson, Harlow 2009.
 2. Blythe J., Essentials of Marketing, Prentice Hall, Harlow 2005.
 3. Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 4. Gałązka M., Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie współczesnej rachunkowości zarządczej, "Roczniki Ekonomiczne KPSW" nr 1, Bydgoszcz 2008.
 5. Gostomczyk B., Rola analizy wrażliwości w target costing oraz jej miejsce w lean accounting, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Szczecin 2013.
 6. Holden R.K, Burton M.R., Pricing with Confidence, Wiley, New Jersey 2008.
 7. Janowicz M., Rachunek kosztów docelowych jako nowoczesne narzędzie zarządzania kosztami, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Szczecin 2005.
 8. Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kaur M., Poising between price and quality using target costing, "International Journal of Management Research" 2014, vol. 2, no. 1.
 10. Kozielski R., Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna - nowy paradygmat biznesu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 11. Kozielski R., Target costing - decyduje klient, "Marketing w Praktyce" 2013, nr 7.
 12. Kumar A., Association of Quality Function Deployment and Target Costing for Competitive Market, "International Journal of Management Research" 2014, vol. 2, no. 2.
 13. Kumar V., Jones E., Venkatesan R., Leone R.P., Is Market Orientation a Source of Sustainable Competitive Advantage or Simply the Cost of Competing?, "Journal of Marketing" 2011, vol. 75.
 14. Marshall G.W., Johnston M.W., Marketing Management, McGraw-Hill, Boston 2010.
 15. Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 16. Pazarceviren S.Y., Celayir D., Target c osting b ased o n t he a ctivity-based c osting m ethod a nd a model proposal, "European Scientific Journal December" 2013, vol. 4, special edition.
 17. Raju J., Zhang Z.J., Smart Pricing, Upper Saddle River, New Jersey 2010.
 18. Sabir R.A., Xinping X., Sabr S.A., Using Target Costing to Investigates Competitive Price, "World Academy of Science, Engineering and Technology" 2011, vol. 5.
 19. Sobańska I., Rachunkowość w zarządzaniu "szczupłym" przedsiębiorstwem, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Szczecin 2013.
 20. Waniowski P., Współzależność metod ustalania cen w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań własnych, [w:] Badania rynkowe, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2011, nr 161.
 21. Winer R.S., Marketing Management, Upper Saddle River, New Jersey 2004.
 22. Witczak I., Znaczenie rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu kosztami zakładów przetwórstwa mięsnego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Szczecin 2013.
 23. Womack J.P., Jones D.T., Lean thinking - szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, Prodpublishing.com, Wrocław 2012.
 24. Zackiewicz B., Ewolucja koncepcji rachunku kosztów docelowych w literaturze przedmiotu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG" nr 2, WZUG, Gdańsk 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu