BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celoch Aneta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola marketingowego zarządzania szkołą wyższą w aspekcie zmian na rynku usług edukacyjnych
The Role of Marketing Management of the University at the Aspect of Changes in Higher Education Market
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 1, s. 35-42, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług edukacyjnych, Zarządzanie marketingowe, Szkolnictwo wyższe
Education services market, Marketing management, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Procesy transformacji współczesnego świata związane z globalizacją rynków, rozwojem technologii informatycznych oraz kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego powodują zmiany percepcji roli wykształcenia w życiu człowieka. Konsekwencją powstania cywilizacji, w której podstawowymi wartościami są informacje, wiedza i kompetencje, jest wzrost znaczenia edukacji, postrzeganej jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego, inwestycja w przyszłość, pozwalająca na osiągnięcie lepszej pozycji społecznej. (fragment tekstu)

Dynamic changes of the environmental conditions on the educational services market cause that schools of higher education begin to support their teaching and scientific potential by marketing activities. The requirement of marketing efficiency is the implementation of consistent composition of the instruments and activities, which creates the integrated system of marketing influencing the market. Integration and coordination of main elements of this system allow to adapt the educational offer to target market needs and preferences, increase competitiveness of the universities and achieve the success on the educational market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Haverhals B., The normative foundations of research-based education: Philosophical notes on the transformation of the modern university idea, "Studies in Philosophy & Education" 2007, vol. 26, issue 5.
 2. Jabłecka J., Misja i strategia uczelni, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2010, nr 2/16.
 3. Jongbloed B., Marketisation in Higher Education, Clark`s Triangle and the Essentials Ingredients of Markets, "Higher Education Quarterly" 2003, vol. 57, no. 2.
 4. Jóźwiak J., Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny - doświadczenia polskie, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2005, nr 1/21.
 5. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 6. Kulig A., Lisiecki P., Wyróżnić się, ale czym?, [w:] G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
 7. Pabian A., Student jako beneficjent działań promocyjnych szkół wyższych, "Marketing i Rynek" 2008, nr 8.
 8. Penar D., Szczepańska-Woszczyna K., Marka szkoły wyższej - w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, [w:] G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole w yższej. P rzemiany w orientacji marketingowej, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
 9. Pickton D., Broderick A., Integrated Marketing Communications, Pearson Education Ltd., Harlow, England 2001.
 10. Seredocha I, Działania marketingowe podstawą sukcesu uczelni, "Marketing i Rynek" 2007.
 11. Seredocha I., Potrzeba planowania strategicznego w usługach edukacyjnych, [w]: G. Nowaczyk, P. Lisiecki (red.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
 12. Woźnicki J., Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Monografie Fundacji Rektorów Polskich, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu