BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmicki Marek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Instytucjonalno-systemowe bariery rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych i noclegowych w województwie lubelskim
Institutional and Systemic Barriers to the Development of Gastronomic and Accommodation Enterprises in Lublin Province
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 1, s. 53-61, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Placówki gastronomiczne, Zaplecze noclegowe turystyki, Bariery instytucjonalne, Bariery rozwojowe, Wyniki badań
Catering establishments, Tourism accommodation facilities, Institutional barriers, Development barriers, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie wynikających z otoczenia instytucjonalno-systemowego barier rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne i noclegowe na lubelskim rynku usług turystycznych. Ocena sytuacji została dokonana z perspektywy właścicieli zakładów i punktów gastronomicznych oraz obiektów noclegowych. Istotnym elementem opracowania jest przedstawienie proponowanych przez przedsiębiorców zmian, które wyeliminowałyby ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wynikające z otoczenia instytucjonalno-systemowego. (fragment tekstu)

The aim of the study is to present the existing barriers to the development of providers of gastronomic and accommodation services on Lublin tourism market resulting from the institutional and systemic environment. Existing institutional and systemic solutions considering opportunities and easiness to acquire funds for the development of economic activities are not positively evaluated by the respondents. The situation is similar in terms of legal requirements. In the opinion of the owners of gastronomic points and establishments and accommodation facilities the most burdensome barrier to the development of enterprises are existing fiscal measures. The most important is to make adjustments aimed at reducing the taxes and the amount of social security contributions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angowski M., Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 2. Czechowski L. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2007.
 3. Czechowski L. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2011.
 4. Drab-Kurowska, A. Sokół A., Male i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
 5. Grzegorzewska-Mischka E., Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 6. http://www.stat.gov.pl.
 7. Kobus-Ostrowska D., Identyfikator barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz sposoby ich przezwyciężania, "Gospodarka w Teorii i Praktyce" 2003, nr 2 (13).
 8. Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 9. Matejun M., Analiza zewnętrznych, prawno-podatkowych barier rozwoju firm sektora MŚP, Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1018, z. 43, 2007.
 10. Nawrot Ł., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w wybranych gminach kaszubskich, [w:] G. Gołembski (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 11. Sobczyk G. (red.), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1995.
 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu