BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmichrowska Maria Jolanta (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Działalność pedagogiczna Henryka Jordana (1842-1907)
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 18 (2), s. 7-15, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne
Słowa kluczowe
Pedagogika, Kultura fizyczna, Wychowanie, Dzieci, Młodzież
Pedagogy, Physical culture, Education, Children, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Jordan Hendryk
Abstrakt
W artykule ukazano dr Henryka Jordana jako pioniera nowoczesnego wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, twórcą Parku im H. Jordana na Błoniach krakowskich i jednego z czołowych przedstawicieli europejskiej myśli pedagogicznej. (abstrakt oryginalny)

The article shows Dr. Henry Jordan as a pioneer of the modern physical education of children and adolescents, the creator of the Park. H. Jordan in Cracow and one of the leading representatives of European pedagogical thought. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bubula A., Stulecie śmierci dr Henryka Jordana, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2007, nr 5, s. 9-14.
 2. Duda E., Doktor Henryk Jordan (1842-1907), w: 150-lecie Zieleni Miejskiej w Krakowie, Kraków 1977.
 3. Dudek A., Postać Henryka Jordana - jego rola w rozwoju wychowania fizycznego, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2008, nr 9, s. 16-23.
 4. Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce w XIX i XX wieku. Koncepcje, uwarunkowania i efekty instytucjonalnej działalności, Poznań 1991.
 5. Hądzelek K., Dzieło Henryka Jordana w 125 rocznicę urodzin, "Kultura Fizyczna" 1967, nr 8.
 6. Kamiński A., Henryk Jordan - twórca nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce, Łódź 1946.
 7. Kos Z., Miejski Park im. Dra Henryka Jordana w Krakowie, Kraków 2006.
 8. Łuczyńska B., Fenomen Henryka Jordana - naukowca, lekarza, społecznika, propagatora prawa dziecka do ruchu i rekreacji, Kraków 2002, (rec. S. Lepalczyk, "Praca Socjalna" 2003, nr 3, s. 113-116).
 9. Łuczyńska B., Koło Krakowskie na tle prac Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 1884-1939, Kraków 1991.
 10. Piasecki E., Dzieje wychowania fizycznego, Lwów 1929.
 11. Smarzyński H., Dr Henryk Jordan, pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce, Kraków 1958.
 12. Smarzyński H., Jordan Henryk (1842-1907), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XI, 1964-1965, s. 273-275.
 13. Warmiński J., Jordan Henryk, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. VIII, Lublin 2000, kol. 79-80.
 14. Wroczyski R., Dzieje wychowania fizycznego i sportu. Od końca XVIII wieku do roku 1918, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1971, s. 156-163.
 15. Wroczyński R., Henryk Jordan propagator gier i zabaw ruchowych, Warszawa 1975.
 16. Wroczyński R., Ruch rekreacyjny młodzieży i dorosłych. Ogrody H. Jordana, "Pedagogika Społeczna" 2007, nr 2 (specjalny), s. 243-251.
 17. Żmichrowska M.J., Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (TNSW). Zarys dziejów (1884-1939), w: Z dziejów edukacji narodowej i chrześcijańskiej. Ludzie - idee - instytucje, pod red. M.J. Żmichrowskiej, Niepokalanów 1998, z. 2, s. 130-163.
 18. Jordan H., O zabawach młodzieży. Odczyt Prof. dr Henryka Jordana wygłoszony we Lwowie w sali "Sokoła" dnia 4 stycznia 1891 roku. Odbitka z "Przewodnika Higienicznego", Kraków 1891, s. 1-20.
 19. Jordan H., Miejski Park dra Jordana w Krakowie, Kraków 1894.
 20. Jordan H., Odezwa o zużytą odzież dla biednych dzieci uczęszczających do szkół ludowych, drukarnia "Czasu" w Krakowie 1893.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu