BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Alicja (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Stopień rozwoju franchisingu w Polsce na tle wybranych państw europejskich - analiza porównawcza
Degree of Franchising Development in Poland on the Background Chosen European Countries - Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 239-248, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Partnerstwo biznesowe
Business partnership
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą stopnia rozwoju franchisingu w Polsce i w krajach europejskich o zbliżonym doświadczeniu w wykorzystywaniu kontraktu franchisingowego. Otrzymane wyniki wskazują, że fakt zawarcia pierwszej umowy franchisingu w niemalże tym samym momencie nie determinował jednakowego tempa i kierunków rozwoju rynków franchisingowych analizowanych państw. Polska w grupie porównawczej zajęła pozycję trzecią - za Grecją i Węgrami, a przed Irlandią, Rumunią i Czechami. Zestawienie poszczególnych parametrów porównawczych pozwoliło zauważyć, że najbliższy polskiemu rynkowi franchisingu wydaje się rynek węgierski. Przyjęcie założenia o zbliżonej chłonności gospodarek obu państw w zakresie franchisingowej metody współpracy pozwoliło z kolei na sformułowanie optymistycznych prognoz co do dalszego rozwoju franchisingu w Polsce.(abstrakt autora)

In the paper there is presented a comparative analysis of franchising development degree in Poland and in chosen European countries. Object of research were countries with approximated experience in application of franchising contract. Received results indicate, that the same moment of signing the first franchising agreement did not determine an equal rate and directions of franchise market development in analyzed countries. Poland has achieved the third position in comparative group - behind Greece and Hungary, but before Ireland, Romania and Czech Republic. Comparison of chosen parameters has allowed remarking, that Hungarian market seems be closest polish franchising market. Acceptance of assumption about approximated "absorptive" economy of the both states in range of franchising cooperation method, has allowed formulating optimistic forecast for future franchising development in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Pokorska, Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa 2004, s. 9.
  2. A. Antonowicz, Franchising - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Novae Res, Gdynia 2010.
  3. A. Antonowicz, Franchising na świecie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 2, s. 27.
  4. A. Antonowicz, Największe rynki franchisingowe Europy - podobieństwa i różnice, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego" 2009, nr 1-2, s.  47.
  5. A. Antonowicz, Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w  latach 1989-2008, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie" 2010, nr  3 (52), s. 207.
  6. A. Antonowicz, Jednostki franchisingowe i własne w działalności sieci franchisingowych, [w:] Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, red. A.P. Balcerzak, E. Rogalska, Wyd. Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 131-142.
  7. A. Antonowicz, Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu franchisingu, [w:] Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy (t. 1), red. T. Sporek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 495-506.
  8. A. Antonowicz, Rozwój rynku franchisingu, "Kwartalnik Nauk o  Przedsiębiorstwie" 2008, nr 4, s. 50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu