BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molenda Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przejścia graniczne w Polsce jako sposób zagospodarowania przestrzeni
Border Crossings in Poland as a Method of Space Utilization
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2000, nr 1-4, s. 163-188, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Przejścia graniczne, Zagospodarowanie przestrzenne, Rozwój lokalny, Straż Graniczna
Border crossing, Spatial development, Local development, Border Guard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany ustrojowo-polityczne, jakie dokonały się w Polsce po 1990 r., spowodowały otwarcie Polski na świat. Proces ten spowodował otwieranie nowych przejść granicznych oraz wzrost wymiany handlowej między Polską i innymi państwami, jak również wzrost ruchu granicznego, co uwidacznia się w liczbie osób przekraczających granice Polski. Otwieranie nowych przejść granicznych przyczynia się do zagospodarowania przestrzeni i do rozwoju lokalnego nie tylko na terenach, gdzie istnieje przejście graniczne, ale również np. na drogach dojazdowych do przejścia. Na terenach tych rozwijają się usługi związane z obsługą ruchu granicznego - restauracje, motele, stacje paliw, które zaspokajają potrzeby przyjeżdżających i wyjeżdżających. Rozbudowa przejść wymaga dalszej rozbudowy dróg dojazdowych, szybkich obwodnic, parkingów, składów celnych. Wszystkie te zmiany pociągają za sobą wprowadzenie poprawek do planu zagospodarowania przestrzennego, przewidując miejsca pod bocznice kolejowe, miejsca rekreacyjne czy drogi. Celem opracowania jest ukazanie zmian w zagospodarowaniu granicy w latach 1991-1998 oraz przedstawienie rodzaju przejść granicznych, ponieważ nie wszystkie przejścia, a jest ich 217, wpływają jednakowo na zagospodarowanie przestrzeni i rozwój lokalny. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study is presentation of the changes in the utilization of the border in the years 1991-1998. There are presented all border crossings according to their types (on the basis of data from the Information Department of the Border Guards Headquarters) as well as influence of the particular types of the border crossings on utilization of space (territory) and local development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Mały Rocznik Statystyczny 1995, GUS, Warszawa.
  2. "Straż Graniczna" 1997 nr 6. Pismo Komendy Głównej Straży Granicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu