BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mordwa Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych : przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi
The Sense of Security in the Shopping Centres : the Analysis of Customers Feedback in Galeria Łódzka and Manufaktura in Łódź
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2012, nr 12, s. 163-187, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zróżnicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy
Słowa kluczowe
Centra handlowe, Bezpieczeństwo, Badanie opinii, Przestępczość
Shopping centres, Security, Opinion research, Crime
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Dla każdego człowieka niezwykle istotne jest zapewnienie sobie i bliskim bezpieczeństwa. Jest to jeden z podstawowych stanów, którego osiągnięcie stanowi podstawę naszej jakości życia. Osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa idzie w parze ze zmniejszeniem niepokojów i stresów, pojawieniem się uczucia komfortu, harmonii. Poczucie to ogranicza lęki i dyskomfort związany ze strachem. Oczywiście bezpieczeństwo można rozpatrywać na różnych płaszczyznach (np. jako stan zabezpieczenia przed utratą życia, zdrowia, pracy, autorytetu, uczuć, majątku) i w różnej skali (globalnej, narodowej, społecznej, osobistej). W tym opracowaniu podjęta zostanie próba opisania poczucia bezpieczeństwa, czyli braku zagrożenia przestępczością u klientów wybranych centrów handlowych w Łodzi. Artykuł będzie dotyczył oceny zagrożenia przestępczością na obszarze dwóch centrów handlowych: Galerii Łódzkiej i Manufaktury. Poziom bezpieczeństwa percypowanego przez klientów zostanie opisany na podstawie opinii uzyskanych od klientów tych centrów handlowych w trakcie badań kwestionariuszowych. (abstrakt oryginalny)

The correlation between the actual level and intensity of crime and the fear of crime is very complex and full of the paradoxes, which has often been analyzed in the literature (Krajewski 2007; Mordwa 2010, 2011). As far as the analysis of the customer's feedback in two shopping centres in Łódź is concerned, it turned out that in this case we have the situation rather explicit. Low actual level of risk (established on the basis of the victimization research) is accompanied by a high sense of security among customers. This sense of security is reflected in both the low assessment of the risk of victimization, and the risk of different types of threats and offences. In the analysis of customer feedback in Galeria Łódzka and in Manufaktura only in a few issues there were significant differences. Generally, the structure of the response was very similar for both groups of surveyed customers. This may prove that there is a similar state of security and its perception in the both research areas. This state is independent of the specificity of the tested shopping centre. With a significant degree of probability, it can be presumed that this results from is the real level of crime and insecurity but not from the techniques and procedures used. Prevention and reduction of crime in the areas of shopping centres is very important issue for their owners. Crime is probably reduced to the attainable minimum, not to deter potential customers. It turned out that the high level of security in such conditions is varied not so much. The research has revealed a number of associations and correlations between socio-demographic characteristics of respondents and their expressed opinions and attitudes to crime and security on the one hand, but also between the different variables of sense of security on the other. This is described in details the article, but what is important in summary, is the fact that influences and correlations between features and variables are not fixed and unambiguous in all analyzed in this research subjects. The influence of sex and age on various aspects of security is most confirmed, although this isn't always significant. Among other characteristics of the respondents having an impact on the variability of their responses the level of education and political affiliation should be included. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T., Akert R., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań.
 2. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 1999, Kryminologia, Gdańsk.
 3. Czapska J., 2008, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa [w:] Krajewski K. (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast, Wyd. UJ, Kraków.
 4. Feliksiak M., 2009, Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy policji, Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
 5. Gronowski P., 2003, Geographical differentiation of the crime rate and the level of unemployment in the małopolskie voivodship, Prace Geograficzne, Instytut Geografii UJ, z. 112.
 6. Heilbrun A.B., 1996, Criminal dangerousness and the risk of violence, University Press of America, Lanham.
 7. Kowalczuk K., 2010, Opinie o poczuciu bezpieczeństwa i zagrożeniu przestępczością, Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
 8. Krajewski K. (red.), 2008, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle innych miast europejskich, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 9. Mordwa S., 2003, Przestępstwa w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi) [w:] Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, ŁTN, Łódź.
 10. Mordwa S., 2010, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 11. Mordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, "Space-Society-Economy", 10.
 12. Osiecka J., 1998, Poczucie zagrożenia przestępczością oraz społeczne opinie o policji w świetle sondaży opinii publicznej, Raport Biura Studiów i Ekspertyz, 151.
 13. Siemaszko A. (red.), 2009, Atlas przestępczości w Polsce 4, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
 14. Strzeszewski M., 2007, Czy na co dzień czujemy się bezpiecznie?, Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu