BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane czynniki sukcesu strategii marketingowych francuskich producentów wina
Selected Success Factors of the Marketing Strategies of French Wine Producers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 263-276
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Integracja pionowa, Dystrybucja produktu
Marketing strategy, Vertical integration, Product distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sukcesy rynkowe francuskich producentów wina determinowane są przez umiejętne stosowanie zaawansowanych narzędzi i strategii marketingowych. Kluczową rolę wydają się odgrywać m.in. takie czynniki, jak integracja pionowa i pozioma w kanałach rynku; prawidłowa segmentacja rynku, wybór rynku docelowego i pozycjonowanie oferty; innowacyjna koncepcja produktu; umiejętności w zakresie zarządzania markami kolektywnymi oraz dyferencjacja oferty na bazie obszaru pochodzenia.(abstrakt autora)

Market successes of French wine producers are determined by skilful application of advanced marketing tools and strategies. Crucial role is played by the following factors: vertical and horizontal market channel integration; correct market segmentation, choice of the target market and positioning one's offer; innovative product concept; competencies in the field of collective brand management and offer differentiation on the basis of the area of origin.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Rouzet, G. Seguin, Le marketing du vin. Savoir vendre le vin, Dunod, Paris 2006, s. 17.
  2. A. Tregear, M. Gorton, The challenges of sharing: brands as club goods, "European Journal of Marketing" 2009, Vol. 43, No. 5/6, s. 826-842.
  3. S. Kuznesof, A. Tregear, A. Moxey, Regional foods: a consumer perspective, "British Food Journal" 1997, Vol. 99, No. 6, s. 199-206.
  4. C. Fotopoulos, A. Krystallis, Quality labels as a marketing advantage. The case of the "PDO Zagora" apples in the Greek market, "European Journal of Marketing" 2003, Vol. 37, No. 10, s. 1350- 1374.
  5. P. Aurier, F. Fort, Effets de la région d'origine, du produit, de la marque et de leurs congruences, sur l'evaluation des consommateurs: application aux produits agroalimentaires, "Recherche et Applications en Marketing" 2005, Vol. 20, No. 4, s. 29-30.
  6. A. Wirthgen, Consumer, retailer, and producer assessments of product differentiation according to regional origin and process quality, "Agribusiness" 2005, Vol. 21, No. 2, s. 191-193.
  7. P. Aurier, L. Sirieix, Le marketing des produits agroalimentaires, Dunod, Paryż 2004, s. 36.
  8. P. Mora, Y. Castaing, Bonnes pratiques en marketing du vin. 20 études de cas de vins du monde, Dunod, Paris 2005, s. 73-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu