BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania strategiczne działalności przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością na Podkarpaciu w ujęciu dynamicznym
Strategic Conditions for Activity of Food Retailers in Podkarpacie Region - A Dynamic Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 289-299, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Żywność, Handel detaliczny, Działalność gospodarcza
Food, Retail trade, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Województwo podkarpackie
Poland, Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań strategicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w województwie podkarpackim. Uwzględniono czynniki determinujące przewagę konkurencyjną firm o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Wyniki analiz pozwoliły wskazać na lokalizację i jakość towarów jako najważniejsze, silne strony analizowanych przedsiębiorstw. W grupie czynników zewnętrznych istotne znaczenie mają natomiast dostępność towarów i finansowania zewnętrznego postrzegane jako szanse oraz bezrobocie i konkurencja ujmowane w postaci zagrożeń. Przeprowadzone porównania w układzie dynamicznym pozwoliły wnioskować o mniejszym zróżnicowaniu rangi poszczególnych uwarunkowań w czasie niż w odniesieniu do grup przedsiębiorstw wyróżnianych ze względu na lokalizację, wielkość czy efektywność działań.(abstrakt autora)

The results of research on evaluation of strategic conditions for activity of retailing enterprises from Podkarpackie voivodeship are presented in the paper. Internal and external factors that determine competitive advantage of the companies are taken into consideration. The results of analysis are the base to indicate "location" and "quality of commodities" as the main strengths of the enterprises. Within the external factors "access to commodities" and "access to financial sources" are the most important opportunities, while "unemployment" and "competition" are the main threats. The dynamic comparisons allowed concluding that the difference between importance of the specified factors in time is smaller than the difference between specified groups of the enterprises concerning their location, size and efficiency.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Kienzler, Leksykon marketingu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s.  210.
  2. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1997, s. 64.
  3. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000, s. 12-14.
  4. H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i  instrumenty, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 31-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu