BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Bogumił (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Zmiany w otoczeniu organizacji a intensywność stosowania innowacji przez instytucje finansowe
The Changes in the Environment of the Organization and the Intensity of Applying the Innovation by the Financial Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 301-310, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Zarządzanie instytucjami finansowymi, Innowacje, Otoczenie organizacji
Innovation potential, Management of financial institutions, Innovations, Organisation environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką odgrywają czynniki otoczenia instytucji finansowych w procesie kreowania innowacji przez te podmioty. W tym celu w odniesieniu do rynku usług finansowych przedstawiono uwarunkowania rozwoju innowacji w sektorze. Zdiagnozowano ponadto poziom innowacyjności polskich instytucji finansowych. W konsekwencji w intensywnie zmieniającym się otoczeniu zidentyfikowano podstawowe czynniki wpływające na potencjał innowacyjny usług finansowych.(abstrakt autora)

The paper presents the factors of the environment of the financial institutions in the process of creating the innovation by these entities. The determinants of the development of the innovation are introduced in this aim in reference to the market of financial services. The level of the innovation of Polish financial institutions is evaluated moreover. Basic factors influencing the innovative potential of financial services are identified in the consequence of changing intensely environment.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Patterson, Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 467.
  2. W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 116.
  3. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 322.
  4. B. Pietrzycka, Klasyfikacja przedsięwzięć innowacyjnych w  przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 9, s. 16.
  5. E.J. Nijssen, B. Hillebrand, P. Vermeulen, R. Kemp, Exploring product and service innovation similarities and differences, "International Journal of Research in Marketing" 2006, September, s. 241- 251.
  6. B. Czerwiński, Determinanty wzrostu innowacji przedsiębiorstw na rynku usług finansowych, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr 5, s. 67-69.
  7. I. Hernando, M.J. Nieto, Is the Internet delivery channel changing banks' performance? The case of Spanish banks, "Journal of Banking & Finance" 2007, No. 31, s.  1097-1099.
  8. K. Furst, W. Lang, D. Nolle, Internet banking: Development and prospects, "Economic and Policy Analysis Working Paper", Office of the Controller of the Currency 2000, s. 2000-2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu