BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybka Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wykorzystywanie działań promocyjnych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw handlu detalicznego
The Usage of Promotional Activities in Creating Competitive Advantage of the Sme Retail Trade Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 337-348, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Promocja, Przewaga konkurencyjna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Promotion, Competitive advantage, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały rozważania na temat działań aktywizujących sprzedaż w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, z perspektywy ich znaczenia dla kreowania przewagi konkurencyjnej. Działania promocyjne nie stanowią nowego obszaru, który dotąd pozostawałby niewykorzystywany, jednak ich znaczenia nie można deprecjonować. Warto natomiast rozważyć znaczenie działań promocyjnych dla wyróżnienia obiektu handlowego na rynku. W części empirycznej opracowania wykorzystano dane zgromadzone w toku badań ankietowych prowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w drugiej połowie 2010 r., w grupie przedsiębiorstw handlu detalicznego (wielkość próby: 132 przedsiębiorstwa). Na ich podstawie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z kreowaniem przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym.(abstrakt autora)

The paper presents the reflections about the activation of sales in retail from the prospect of their importance in the competitive advantages. Promotional activities are not a new area that would not be used till now, but they should not be depreciated. It is essential to understand the importance of promotion in the market competitiveness process. The empirical studies are based on market research conducted in the Podkarpackie voivodeship in the second half of 2010 in the retail enterprises (132 enterprises). Based on this research there are presented selected issues involved with competitive advantage in the retail enterprises.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Sławińska, Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 50.
  2. T. Taranko, Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 32.
  3. Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 55.
  4. Z. Knecht, K Michalski, Kierowanie handlem i firmą handlową - mierzenie i ocena efektów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 52.
  5. M. Neale, Siła przyzwyczajenia. 95% zachowań konsumentów pomijanych przez specjalistów od marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 112-114.
  6. G. Śmigielska, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wyd, Akademii Ekonomicznej, Kraków 2007, s. 133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu