BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasierbiak Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rozwój powiązań inwestycyjnych między Wspólnotą Europejską a Japonią w latach 1986-2003
Development of Investment Ties between European Community and Japan from 1986 to 2003
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2005, vol. 39, s. 97-112, rys., tab.
Słowa kluczowe
Przepływy kapitałowe, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Capital flows, Foreign investment, Direct investments
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostaną tendencje, motywy podejmowania oraz bariery w przepływach inwestycyjnych między UE i Japonią w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w okresie inwestycyjnego rozwoju BIZ w gospodarce światowej. (fragment tekstu)

The aim of this article is an analysis of foreign direct investment development between the European Union and Japan from 1986 to 2003. One can easily notice that during period under scrutiny there is a huge asymmetry between value of Japanese investment in the European Union and investment of the EU in Japan. The disproportion is a consequence of the existence of many motives for Japanese enterprises to invest in Europe and number of obstacles for Community's investment in Japan. Foreign direct investment flows in both directions are geographically concentrated on several markets, namely: Great Brittan, the Netherlands, France, Germany. In the sectoral breakdown there is an advantage of services investment over industrial investment. Unless Japanese government does not make a real effort to improve conditions for investment, there will not be an improvement in the EU's FDI inflows to Japan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Belderbos R., Sleuweagen L., Tariff Jumping DFI and Export Substitution: Japanese Electronics Firms in Europe, International Journal of Industrial Organization, No 16/1998.
  2. Bettignies H.C., Japan and E.C. `92 [w:] Japan: a New Kind of Superpower?, C. Garby [red.] , The John Hopkins University Press, London 1994.
  3. Bossak J., Japonia: Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym, PWN, Warszawa 1990.
  4. Bridges B., Europe and the Challenge of the Asia Pacific, Edward Elgar Publishing Ltd, Chettenham 1999.
  5. Dent Ch., The European Union and East Asia. An Economic Relationship, Routledge, London 1999.
  6. Micossi S., Viesti G., Japanese Direct Manufacturing Investment in Europe [w:] European Integration: Trade and Industry, L.A. Witners, A.J. Venables [red.], Cambridge University Press, Cambridge 1990.
  7. Mucha-Leszko B., Rozwoj powiązań w gospodarce światowej - etapy globalizacji I regionalizacji procesów gospodarczych, [w:] Gospodarka światowa. Handel zagraniczny i marketing, B. Mucha-Leszko [red.], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
  8. Passerini P., Income and Rate of Return form EU Direct Investments, Statistics in Focus, Economy and Finance, Theme 2, 24/2000.
  9. Tolentino P.E., Multinational Corporation. Emergence and Evolution, Routledge, London and New York 2000.
  10. Yamazawa I., Economic Development and International Trade: the Japanese Model, East-West Center, Honolulu 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu