BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Sektor bankowy wobec reformy emerytalnej
Bank Sector and Pension Reform
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2005, vol. 39, s. 145-153, tab.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Reforma systemu emerytalnego, Fundusze emerytalne
Banking sector, Pension system reform, Pension funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce wprowadzona 1 stycznia 1999 r. spowodowała istotne zmiany w sposobie zorganizowania i funkcjonowania systemu emerytalnego. W artykule przedstawiono rolę i zaangażowanie sektora bankowego w II i III filarze systemu zabezpieczeń społecznych.

The reform of the social security system in Poland introduced as of 1 January 1999, which diversified the sources of future pension schemes, gave bank sector numerous opportunities to offer additional forms of pension schemes. Banks took advantage of these opportunities. They are owners (co-owners) of pension societies, depositaries of open and employee pensions funds and also offer a wide rang of saving and insurance instruments for the third pillar. It is likely that insurance companies will become cofounders of pension establishments and institutions involved in direct marketing of their products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kazanowski E., Odsetki z IKE z banku, http://www.nbportal.pl/common/Artykul.jsp?aid=13655&ps=0.
  2. Żukowski M., Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Miedzy państwem a rynkiem. Zeszyty Naukowe - Seria H, Prace habilitacyjne, z. 151, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu