BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewski Grzegorz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Rutkowska Katarzyna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucji sportowej
Crisis Management in a Sport Institution
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 349-358
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Finansowanie sportu, Kryzys przedsiębiorstwa
Social and economic conditions, Sports financing, Enterprises crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie sytuacją kryzysową w szeroko pojmowanej instytucji sportowej to problem złożony, niejednoznaczny i klasyfikowany bardzo indywidualnie - każda z zainteresowanych stron, nie tylko w momencie pojawienia się trudności, ma zwykle inne cele do realizacji, np. podtrzymanie wizerunku, zwiększenie lub zmniejszenie wolumenu sprzedaży produktów, wypracowanie solidnej marki czy uzyskanie lub utrzymanie sponsora, mecenasa dbającego o finansową stronę przedsięwzięć. Dlatego tak istotne wydaje się umiejętne korzystanie z dostępnych narzędzi marketingowych - w omawianym przypadku - media relations (MR) dla złagodzenia występujących napięć, których w praktyce nie da się uniknąć, a które mogą nieść ze sobą także pozytywne skutki społeczne, organizacyjne czy ekonomiczne. W artykule zwrócono uwagę na to zagadnienie, a jednocześnie przekazano praktyczne wskazania odnośnie do działań marketingowych dla kadry zarządzającej w sporcie.(abstrakt autora)

Crisis management in a sport institution, in a broad sense of the phrase, is a complex, vague problem classified very individually - each interested party, not only at the moment of the occurrence of a problem, usually has different goals to achieve e.g., maintaining an image, increasing or decreasing the sales volume of products, earning a good reputation, or finding or keeping a patron taking care of the financial aspects of enterprises. Therefore, it seems crucial that available marketing tools are used skilfully [in the discussed case - media relations (MR)] to reduce existing tension, which is unavoidable in practice and which can also produce positive social, organisational or economic results. The paper addresses this issue as well as gives practical suggestions about marketing activities to the managerial staff in sport.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Krawczyk, Sport w zmieniającym się społeczeństwie, AWF, Warszawa 2000.
 2. R. Panfil, Zarządzanie produktem klubu sportowego, Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Warszawa 2004.
 3. M. Ryszkowski, Tworzenie i wykorzystywanie "gwiazd sportu", [w:] Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej, red. H. Sozański, K. Perkowski, D. Śledziewski, AWF, Warszawa 2003, s. 245-248.
 4. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 5. P.F. Drucker, Management and World's Work, "Harvard Business Review", September-October, 1988, s. 75-76.
 6. Z. Wyżnikiewicz-Kopp, M. Boruszczak, B. Marciszewska, Wybrane zagadnienia menedżmentu sportowego, AWF, Gdańsk 1996.
 7. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa 1999.
 8. J. Klisiński, Miejsce przebiegu i promocja imprezy sportowej, [w:] Organizacja imprez sportowych, red. B. Ryba, PKMS, Warszawa 1996. s. 13-22.
 9. B. Iwankiewicz-Rak, Public relations w administracji publicznej - główne obszary decyzji, [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Konsorcjum Akademickie, Kraków 2010, s. 75-89.
 10. K. Wójcik, Public relations - wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2009.
 11. A. Izydorczyk, Public relations w instytucjach sportowo- rekreacyjnych, [w:] Zarządzanie instytucjami sportowymi, red. B. Ryba, PKMS, Warszawa 1997, s. 179-190.
 12. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 13. I. Penc-Pietrzak, Strategiczne zarządzanie marketingiem, Wyd. Key Text, Warszawa 1999.
 14. M. Drac-Tatoń, Strategie organizacyjne przedsiębiorstw, "Ekonomika i  Organizacja Przedsiębiorstw" 1994, nr 6, s. 16.
 15. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 199, s. 33-35.
 16. W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relation, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006; G. Zaraziński, Komunikacja i media. Wprowadzenie, Sprint, Siedlce 2006.
 17. K. Rutkowska, Media relations w sporcie, czyli jak od podstaw budować medialny wizerunek klubu? "Magazyn Trenera" 2010, nr 2, s. 18-23.
 18. M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Polskapresse, Warszawa 2007.
 19. J. Cianciara, B. Uściska, Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z  mediami w praktyce, Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
 20. P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 21. J. Zdebski, Współczesne rozumienie funkcji psychologii sportu, [w:] Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej, red. H. Grabowski, Studia i Monografie 2002, nr 18, s. 63-70.
 22. J. Kłodecka-Różalska, O treningu mentalnym, dorobku i przyszłych zastosowaniach psychologii w polskim sporcie, "Wychowanie Fizyczne i Sport" 2006, nr 4, s. 205-214.
 23. K. Rutkowska, W biznesie jak w sporcie, "Personel Plus - HRM, Szkolenia, Rekrutacja" 2008, nr 14, s. 98.
 24. S. Wołoszyn, Olimpizm a wychowanie. Czy można zaufać humanizmowi sportu, "Kultura Fizyczna" 1986, nr 1-2, s. 9-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu