BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalkowski Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Spółki żywnościowe na rynku papierów wartościowych
Food Industry Companies at the Stock Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 367-380, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Żywność, Papiery wartościowe
Stock market companies, Food, Securities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pozyskiwanie kapitałów drogą prowadzącą przez giełdę jest tylko jednym ze sposobów zdobywania funduszy przez spółki. Zatem niniejsze opracowanie to przedstawienie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych spółek przemysłu spożywczego obecnych na warszawskiej giełdzie poprzez ocenę ich sytuacji finansowej, identyfikację strategii działania i prognozę możliwych do osiągnięcia przez nie stanów. Część badawcza polegała na przeprowadzeniu analizy finansowej wybranych spółek wchodzących w skład subindeksu spożywczego, dla której źródłem stały się dostępne sprawozdania finansowe za pełne lata obrotowe. Wyniki analizy pokazują pozytywne zmiany w sytuacji finansowej badanych spółek, co oznacza, że firmy przemysłu spożywczego mogą stanowić właściwy obiekt inwestycyjny dla inwestorów szukających pomnażania kapitału.(abstrakt autora)

Acquisition of capital through the stock exchange is only one of the ways of rising funds for companies. Thus, the aim of this study is to present the investment attractiveness of selected food industry companies present at the Warsaw Stock Exchange by assessing their financial condition, identifying their strategies and forecasting possible conditions they could achieve. The research was conducted by performing a financial analysis of selected companies included in the food subindex, for which financial statements of those companies became the source. The results of the analysis reveal a positive change in the financial situation of the surveyed companies, which means that investing in companies of the food industry may be an appropriate way for investors to multiply their capital.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 12-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu