BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Lucjan (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Zarządzanie projektami w jednostkach samorządu terytorialnego : zarys problemów
Project Management in Local Government Units : Outline of the Problem
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 20 (4), s. 7-25, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie operacyjne : zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Samorząd terytorialny, Badania ankietowe
Project management, Local government, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kontekst teoretyczny dotyczący zarządzania projektami w jednostkach samorządu terytorialnego wskazujący na potrzebę i możliwości profesjonalnego zarządzania tym obszarem działalności samorządu. W oparciu o źródła literaturowe i badania własne przedstawiono stan praktyki zarządzania projektami w samorządzie na poziomie lokalnym i wynikające stąd wnioski jako próba ogólnej refleksji i sugestii dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a theoretical context of a project management in local government units and points out the need and opportunities of professional management in the area of government activity. Based on the literature sources and own research, shows the state of the practice of project management in local government at the local level and the resulting conclusions as an attempt to overall reflection and suggestions for further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bober J., Mazur S., Turowski B., Zawicki M., Rozwój instytucjonalny. Poradnik, dla samorządów terytorialnych, wyd. MSAP AE w Krakowie, Kraków 2004.
 2. Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011.
 3. Charette P., Mitchell S., Mazur S., McSweeney E., Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych, wyd. MSAP AE w Krakowie, Kraków 2004.
 4. Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 5. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 6. Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 01/2007.
 7. Informacja o wynikach kontroli inwestycji jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem projektów współfinansowanych, z budżetu Unii. Europejskiej, opracowanie NIK, Opole 2011.
 8. Kasperek M., Planowanie i realizacja projektu publicznego, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, pod red. A. Frączkiewicz-Wronki, wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.
 9. Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego. Przewodnik, dla samorządów lokalnych, praca zbiorowa pod redakcją J. Bobera, A. Władyki, M. Zawickiego, wyd. MSAP AE w Krakowie, Kraków 2004.
 10. Kieżun W., Polski dorobek, teoretyczny zarządzania publicznego, "Współczesne Zarządzanie", 2002, nr 4(b).
 11. Kowalczyk L., Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji, publicznej, Zeszyty Naukowe WWSZiP nr 1/2008.
 12. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii, i praktyce polskich, organizacji, wyd. PLACET, Warszawa 2004.
 13. Magdoń M., Problemy oceny efektywności lokalnych projektów rozwojowych -przykłady realizacji, w: Zarządzanie projektami lokalnymi, pod. red. H. Brandenburga, wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011.
 14. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie, red. A. Zalewski, wyd. SGH, Warszawa 2007.
 15. Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.
 16. Ocena wykorzystania projektów realizowanych, przez jednostki, samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych, ze środków Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, www.Mazowsze-eu.ecorys.pl/realizowane projekty.
 17. Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa maj 2004.
 18. Prawelska-Skrzypek G., Zarządzanie projektami, jako nowoczesny instrument zarządzania publicznego, w: Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, red. G. Prawelska-Skrzypek, wyd. Fundacja Współczesne zarządzanie oraz Instytut Spraw Publicznych, Kraków 2006, s. 122.
 19. Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
 20. Sierak J., R. Górniak R., Ocena efektywności, i finansowanie projektów inwestycyjnych, jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 21. Strategia rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004 - 2015, UM Jelenia Góra, Jelenia Góra 2005.
 22. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).
 23. Wzorowy urząd czyli jak. usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki. Praca zbiorowa pod redakcją W. Misiąga. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005.
 24. Zieliński M., Golec M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, pod red. H. Sochackiej-Krysiak, wyd. SGH, Warszawa 2006.
 25. Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.
 26. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, pod redakcją M. Zawickiego, S. Mazura, J. Bobera, wyd. MSAP AE w Krakowie, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu