BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chłopek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie projektami biznesowymi w offshoringu, zespołach wirtualnych
Business Project Management in Offshoring, Virtual Teams
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 20 (4), s. 41-53, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie operacyjne : zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Zespół wirtualny, Offshoring
Project management, Virtual team, Offshoring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na projektach biznesowych przeprowadzanych w organizacjach transnarodowych w ramach procesów offshoringowych. Dotyczy projektów realizowanych przez zespoły wirtualne, powołane w tym celu do życia. Często na tym podłożu powstają zespoły, które nie traktują danych zadań jako zadań projektowych, ale jako zadania z procesów (zadania nie są unikalne, ani jednorazowe). Za punkt wyjścia przyjęto definicje zespołu wirtualnego, zarządzania projektami i samego projektu. Przedstawiono zagrożenia w zarządzaniu projektami oraz uwarunkowania skutecznego zarządzania projektami w zespołach wirtualnych (pracujących na odległość przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów ICT). (abstrakt oryginalny)

The article focuses on business projects carried out by transnational organizations within offshoring conditions. Refers to projects carried out by virtual teams, which have been established for this purpose. Often on this field, virtual teams are being formed, that treat specific activities or tasks, no as a project, but as a processes (tasks are not unique or single). Starting point adopted definitions of virtual team, project management and the project itself. Risks in project management are presented together with determinants of effective project management in virtual teams (working at a distance and using modern ICT systems). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkley B., Saylor J. (2001), Customer-Driven Project Management. Building Quality into Project Processes, McGraw-Hill, New York.
 2. Buss M. (1983), How to Rank Computer Projects, Harvard Business Review, January-February 1983, Boston.
 3. Ciesielska D. (2009), Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kulwer Business, Warszawa.
 4. Cleland D., King W. (1972), Management: A Systems Approach, McGraw-Hill, New York.
 5. Drucker P. (2004), Zawód Menedżer, MT Biznes, Warszawa.
 6. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 7. Hamel G. (2000), Waking Up IBM: How a Gang of Unlikely Rebels Transformed Big Blue, Harvard Business Review, July-August, Boston.
 8. Harper-Smith P., Derry S. (2012), Zarządzanie projektami. Szybka droga do sukcesu, MT Biznes, Warszawa.
 9. Hughes R., Ginnett R. i Curphy G. (2012), Leadership. Enhancing the Lessons of Experience, 7th Edition, McGraw-Hill, New York.
 10. Kerzner H. (2005), Advanced Project Management, Edycja polska, Helion, Gliwice.
 11. Klein K. (1999), What's Behing High Small-Biz Failure Rates, Frontier Advice and Columns, 30 Spetember, http://www.businessweek.com/smallbiz/news/coladvice/ ask/sa990930.htm.
 12. Neilson G., Pasternack B. i Van Nuys K. (2005), The Passive-Aggressive Organization, Harvard Business Review, October 2005, Boston.
 13. Nicholas J., Steyn H. (2012), Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych, technologiach, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Project Management Institiution, strona internetowa: http://www.pmi.org, oraz w Polsce: http://www.pmi.org.pl.
 15. Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 16. Webster's Dictionary (2012), http://www.merriam-webster.com - Storna internetowa Merriam-Webster, Dostęp: czerwiec 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu