BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duchniewicz Stanisław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Polskie dylematy zarządzania państwem
Polish Problems of State Management
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 2 (6), s. 97-107, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Paradygmaty zarządzania, Organizacja, Administracja publiczna, Państwo
Management paradigms, Organisation, Public administration, State
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nauka o zarządzaniu na świecie ma charakter użyteczny, jej wyniki badań, wzorce i dyrektywy praktyczne służą tym społecznościom, organizacjom, które profesjonalnie je stosują. Nie może być użyteczna społecznie nauka o zarządzaniu w wydaniu polskim, niesuwerenna, niespójna, bez własnego paradygmatu, bez wypracowanych wzorców praktycznego zastosowania do zarządzania organizacjami na poziomie makro, w tym państwem. Niezbędnie jest pilne zorganizowanie kongresu na temat suwerennej tożsamości, paradygmatu polskiej nauki o zarządzaniu, kongresu na wzór VIII kongresu ekonomistów polskich, na którym zostanie przyjęty polski paradygmat nauki o zarządzaniu, porządkujący, "umożliwiający zorientowanie się w koncepcjach i wartości istniejącej współcześnie dżungli teorii organizacji i zarządzania, wyrażającej się w istnieniu wielu kierunków - nieraz wzajemnie wykluczających się, z których pewna część jest budowana w interesie określonych grup czy środowisk" - W. Kieżun 2011. Przyjęcie paradygmatu wyprowadzonego z ponad 100-letniego dorobku nauki o zarządzaniu, obejmującego swym obszarem badawczym całości zorganizowane w skali mikro, mezo i makro, jego formalne zaakceptowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwi suwerenny, także instytucjonalny, rozwój nauki o zarządzaniu. Na uczelniach polskich powstaną zablokowane do dziś kierunki zajmujące się zarządzaniem organizacjami, instytucjami w skali makro, w tym państwem; katedry, instytuty o ogromnej użyteczności społecznej potwierdzone sukcesami w praktyce zarządzania innych państw.(fragment tekstu)

A study on Polish problems of state management is a conceptionally controversial thesis; it is original on account of an innovative and variant (from this to date) framing of a notion of management studies in scope and area, including the embrace of praxeological theory and the definition of a state, thanks to which state management involves a macro, meso and a micro scale. Furthermore, both, legislative, executive and judicial relations and roles of political parties' programmes are systemically analysed and planned. Also, roles of socio-economic plans for development of a country, as forms of democratic communication with society's needs, are systemically designed and analysed. This study is a pioneer one, as it has to break through both the traditional understanding of management studies and widely - held views, set BC, that one can administrate a state. For a long time I have searched for the definition of management, which is right for state management issues. After carrying out the analysis I adopted a modified functional and resource definition by Ricky W. Griffin. Its content stems from the analysis of achievements and paradigm of management studies ran in the world, where according to P. Drucker - 'A state is an organisation to which both rules of management theory and rules of management organisation are applied like to any other organisation'. This indisputable guru of management published the above statements (so important for management studies) i.a. in 'Management Challenges for XXI Century' (London 1999). P. Drucker is the co-creator of USA's and Japan's economic success. His book sold in a similar number of copies as the Bible. In Poland the state is administrated, thus limitation of a scientific area for management studies researches to a micro scale on account of adopting management studies paradigm as a ruling discipline in management studies. My (mentioned above) research subject concerns macro scale, as in Poland there are no research institutions dealing with realms of organisational management on a macro scale, including management of a state, hence there is no support for doing useful and reflective research on this subject-matter. The research is conducted single-handed and privately. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, LIBER, Warszawa 1996.
 2. Antonowicz L., Państwa i terytoria - studium prawno-międzynarodowe, PWN, Warszawa 1998.
 3. Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teorie państwa i prawa, PWN, Warszawa 1981.
 4. Lamentowicz W., Państwo współczesne, Wyd. Szk. i Pedagog., Warszawa 1996.
 5. Wronkowska S., Zmierczak M., Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, PWN, Warszawa 1995.
 6. Kustra E., Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000.
 7. Łopatka A., Encyklopedia Prawa, WSHiP, 1998.
 8. Bertalanffy L. von, Znaczenie ogólnej teorii systemów, [w:] Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 9. Duchniewicz S., (red.), Koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2010.
 10. Frąckiewicz-Wronka A., (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Warszawa 2004.
 11. Kieżun W., Autonomization of Organizational Units. From Pathology of Organization, ZTI OIN PAN, Warszawa 1977.
 12. Kieżun W., Management in Socialist Countries. USSR and Central Europe, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1991.
 13. Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa 1980.
 14. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, OW SGH, Warszawa 1998.
 15. Kieżun W., Kubin J., Dobre państwo, Warszawa 2004.
 16. Kieżun W., Drogi i bezdroża polskich przemian, Warszawa 2011.
 17. Kieżun W., Patologia transformacji. Wyd. Poltext, Warszawa 2012.
 18. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: PARADYGMATY modele, metafory, FILOZOFIA metodologia, DYLEMATY trendy, Warszawa 1999.
 19. Kuhn T.S., Droga do nauki normalnej, [w:] Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 20. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce zarządzania, Warszawa 2004.
 21. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, OW Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 22. Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 23. Szpaderski A., Prakseologiczna teoria organizacji w świetle koncepcji paradygmatu. Analiza metodologiczna dyscypliny, Warszawa 2011.
 24. Szpaderski A., Prakseologiczna teoria zarządzania, [w:] Koncepcje i metody zarządzania, (red.), Duchniewicz S., Warszawa 2010.
 25. Zieleniewski J., Prakseologia a teoria organizacji, Prakseologia, nr 2 (50), 1974.
 26. Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2003.
 27. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1981
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu