BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wzrost wartości w sieciach firm odprysksowych
Increase of Value in Networks of Spin- Offs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 253-260, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Zasoby materialne
Intangible assets, Tangible assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z zalet organizacji sieciowej jest możliwość korzystania z zasobów pozostałych uczestników. Zasoby te mogą mieć postać materialną oraz niematerialną. Do przykładowych organizacji sieciowych należą firmy odpryskowe, które powstały w wyniku wydzielenia się z jednostki macierzystej. W sieciach tych firm następuje ciągła wymiana wartości. Szczególnie cennym zasobem jest wiedza. W artykule dokonano analizy wzrostu wartości w sieciach firm odpryskowych z perspektywy jednostki macierzystej(abstrakt autora)

One of the advantages of the network organization is the ability to use the resources of other members. These resources can take material and immaterial form. Examples of network organizations include spin-offs, which arise from the separation of the parent company. These networks of companies constantly exchange values. A particularly valuable resource is knowledge. This article analyses the increase of value in networks of spin-offs from the perspective of the parent company. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alee V. (2000), Reconfiguring the Value Network, "Journal of Business Strategy" Vol. 21, No 4.
  2. Borowiec A., Kubiak K. (2011), Badanie firm odpryskowych w kontekście dyfuzji innowacji w sieciach przedsiębiorstw w Wielkopolsce, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, (red.) M.K. Wyrwicka, Politechnika Poznańska, Poznań.
  3. Czakon W. (2005), Sieci międzyorganizacyjne w strategii konkurencji, w: Innowacyjność we współczesnych organizacjach, (red.) A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  4. Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
  5. Głodek P., Kornecki J., Ropęga J. (2005), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  6. Łobos K. (2005), Organizacje sieciowe, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, (red.) R. Krupski, PWE, Warszawa.
  7. Małys Ł. (2013), Siła powiązań sieciowym w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
  8. Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
  9. Perechuda K. (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
  10. Sveiby K.E. (2005), Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, "e-mentor", kwiecień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu