BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie portalu projektowego do zarządzania komunikacja w zespole organizującym konferencję
Use of Project Portal for Managing Communication in a Team Organizing a Scientific Conference
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 273-281, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Konferencja naukowa, Zarządzanie
Project teams, Scientific conference, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie procesem komunikacji i dokumentacji w realizacji projektów jest kluczowym warunkiem osiągnięcia sukcesu projektu i zadowolenia zespołu projektowego. Jednocześnie wymaga odpowiedniej organizacji czynności komunikacyjno-dokumentacyjnych w zespole projektowym i zastosowania odpowiednio dobranych narzędzi informatycznych. Niniejszy artykuł stanowi studium przypadku realizacji projektu organizacji trzech równoległych konferencji naukowych przez zespół projektowy, który do zarządzania komunikacją korzystał z portalu projektowego Zoho Projects. Oprócz opisu specyfiki projektu oraz zakresu wykorzystania systemu Zoho Projects przedstawiono również wyniki ankiety badającej opinie użytkowników systemu na jego temat i wynikające z tego wnioski na przyszłość(abstrakt autora)

Communication and documentation management in projects is essential if you want to achieve success and satisfaction of the project team. At the same time it requires adequate organization of communication and documentation activities in the project team and the use of properly selected IT tools. This chapter describes a case study of a project of organizing three parallel scientific conferences by a project team that used Zoho Projects portal to manage communication. The chapter includes a description of the project's nature, the scope of use of the Zoho Projects system and present the results of a survey regarding opinions of the users about the system and the resulting conclusions for the future(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Karwatka T. (2009), Jak wdrożyć wiki w firmie?, http://lifestyle.nf.pl/jak-wdrozyc-wiki-w-firmie,,10539,216.
  2. Muszyńska K. (2008), Zarządzanie komunikacją w projekcie w wybranych metodykach zarządzania projektami, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, (red.) A. Januszewski, Bydgoszcz.
  3. Muszyńska K. (2010), Kształtowanie modelu komunikacji w zespole projektowym, rozprawa doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
  4. Muszyńska K. (2012), Praktyczne i teoretyczne aspekty wdrożenia modelu komunikacji w zespole projektowym, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Szczecin, s. 317-326.
  5. Prosci (2007), Best Practices in Change Management, http://www.change-management.com/tutorial-bp-2007-communication.htm.
  6. Szyjewski Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
  7. Weinstein K. (2002), Komunikacja, w: Praktyka kierowania: jak kierować sobą, innymi i firmą, (red.) D.M. Stewart, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu