BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Natalia (Politechnika Poznańska), Kudelska Izabela (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Nowoczesna edukacja, czyli nowy formy kształcenia na wydziale inżynierii zarządzania na politechnice poznańskiej
The Modern Education or New Forms of Educations on the Faculty of Engineering Management of Poznan Uniwersity of Technology
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 293-301, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Symulacja, Edukacja
Simulation, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna uczelnia wyższa wciąż poszukuje nowych i efektywnych form kształcenia. Coraz częściej są wprowadzane innowacyjne techniki kształcenia. Do nich można zaliczyć: symulacje, systemy informatyczne na przykład Axapta czy projekty. Techniki te pozwalają korzystać z ich szerokich możliwości, jakie daje dydaktyka.(abstrakt autora)

A contemporary university is still looking for new and effective forms of education. More and more are entered innovative techniques of education. To them include: simulation, systems such as Axapta or projects. These techniques allow you to use their wide range of possibilities offered by the teaching.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Metody nauczania i formy pracy (2009), oprac. M. Galanciak, referat wygłoszony na posiedzeniu szkoleniowym RP w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej, www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2514. Microsoft (2009): www.microsoft.com/poland/dynamics/rozwiazania/iizpp.mspx.
  2. Pawlak N., Grzybowska K. (2009), Zrozumieć Lean Production - usprawnianie procesu produkcyjnego, w: Metody i techniki doskonalenia w logistyce produkcji - studia przypadków, K. Grzybowska, Ł. Hadaś, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  3. Pawlak N., Kudelska I. (2009), The use of the production systems in didactics, w: Efficiency of production processes, (red.) M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
  4. Pawlak N., Kudelska I. (2012), Zastosowanie metod wspomagających proces kształcenia na uczelni wyższej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 722, Ekonomiczne Problemy Usług nr 95, Szczecin.
  5. Pawlewski P., Pasek Z.J. (2011), Logistics engineering curriculum integrated through student projects, "Research in Logistics & Productions" No 1, http://research.logistyka-produkcja.pl/pl/wybrany-numer/numer-1.html.
  6. Pluta-Olearczyk M. (2004), Rozwój nowych form edukacji na poziomie wyższym - wyzwania i szanse dla polskich uczelni, w: Marketing szkół wyższych, (red.) G. Nowaczyka, M. Kolasińskiego, Poznań.
  7. Wandor B.G. (1982), Metody symulacyjne w teorii organizacji i zarządzania, Konferencja "Symulacja Systemów Gospodarczych", Trzebieszowice, TNOiK, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu