BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macalik Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Wspieranie oraz promocja kultury i sztuki jako obszar społecznej odpowiedzialności biznesu
Support and Promotion of Culture and Art as the Area of Corporate Social Responsibility
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 5 (43), s. 145-157, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania biznesowe XXI wieku
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kultura, Sponsoring, Mecenat
Corporation strategies, Corporate Social Responsibility (CSR), Culture, Sponsoring, Patronage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule poruszono problem miejsca działalności wspierającej rozwój kultury i sztuki w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw. Przeanalizowano przyczyny, dla których kultura i sztuka stanowią ważny aspekt rozwoju społecznego. Wskazano formy, jakie mogą przyjmować relacje między instytucjami kultury oraz twórcami a przedsiębiorstwem oraz dokonano analizy tych relacji w kontekście działań CSR. Przedstawiono również przykłady działań przedsiębiorstw w obszarze tzw. Cultural Corporate Responsibility (CCR) oraz typy firm, dla których takiego typu działalność jest szczególnie korzystna w aspekcie kreowania wizerunku.(abstrakt oryginalny)

The activities supporting the development of culture and art can be important elements of Corporate Social Responsibility strategy. The article outlines the reasons why arts and culture are important aspects of social development and it points out the forms that the relationship between cultural institutions and the companies can take. Also, it conducts an analysis of this relationship in the context of CSR and presents examples of companies' activities in this area. The article introduces the concept of Cultural Corporate Responsibility and shows business types where such activities are particularly advantageous.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białostocki J., Mecenas, kolekcjoner, odbiorca, w: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały z XXXI sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PWN, Warszawa 1984.
 2. Green Paper promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Komisja Wspólnot Europejskich, 2001, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_ 0366en01.pdf [2.11.2013].
 3. Hipokratesa aforyzmy i rokowania oraz przysięga, tłum. H. Łuczkiewicz, Drukarnia Rządowa, Warszawa 1864.
 4. ISO 26 000, www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 [2.11.2013].
 5. Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1969.
 6. Maslow A.H., Motywacja i osobowość, WN PWN, Warszawa 2006.
 7. Odpowiedzialność firm za kulturę i sztukę - CCR, www.cte.org.pl/index.php?docid=70 [2.11.2013].
 8. Organa M., Rola strategii CSR w budowaniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego, w: Modele funkcjonowania współczesnego biznesu. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, red. A. Jabłoński, Dąbrowa Górnicza 2010, s. 153-178.
 9. Patronat, hasło w: http://sjp.pwn.pl/slownik/2570953/ [2.11.2013].
 10. Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, raport Ipsos Polska, Philip Morris International i Fundacji Komunikacji Społecznej, www.ipsos.pl/sites/default/files/3_2_009a_0.pdf [2.11.2013].
 11. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Raport Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 12. Rupik K., Istota i zakres relacji, w: Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, red. K. Bilińska-Reformat, Wyd. Placet, Warszawa 2009.
 13. Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 2008.
 14. Stecki L., Sponsoring, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2000.
 15. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. nr 114, poz. 493, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911140493 [2.11.2013].
 16. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu