BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słomski Wojciech (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Metody w szkole XXI wieku
Methods in the XXIst Century School
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 121-139, rys., tab.
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Metody nauczania, Komunikowanie interpersonalne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Edukacja elektroniczna, Przemoc
Education, Teaching method, Interpersonal communication, Information and Communication Technology (ICT), e-education, Abuse
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykładniczo poszerzająca się oferta mediów i ich możliwości, pozwala na rozwijanie i doskonalenie koncepcji teoretycznych kształcenia wielostronnego oraz multimedialnego. Można jednocześnie wskazać na zmianę w ramach działań podejmowanych przez współczesnego człowieka, który aktywnie przetwarza rzeczywistość i informacje o niej. W kontaktach międzyludzkich - w tym również w procesach kształcenia - ludzie tworzą oraz wymieniają między sobą komunikaty, które opierają się na reprezentacji ikoniczno-symbolicznej. Media zmieniają charakter komunikowania zarówno w kontekście interpersonalnym, grupowym, masowym, jak też w kontekście organizacyjnym. Media nie tylko wzajemnie się wzmacniają i uzupełniają, ale także usprawniają sposób przepływu informacji. Technologie informacyjne służą nie tylko gromadzeniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji, ale mogą też wspomagać rozwój intelektu i emocji. Mogą być też wykorzystywane w kształtowaniu wartości, ponieważ treści prezentowane przez media wpływają na proces wychowania i samokształcenia. Można w tym kontekście zaryzykować stwierdzenie, że im doskonalsza wiedza i umiejętność posługiwania się mediami, tym lepszy kontekst rozwojowy stwarza nauczyciel. Bardzo ważnym zadaniem edukacji jest otwieranie umysłów na różne możliwości postępu, ale również na alternatywy, których efektem stają się inne sposoby życia. Edukacja powinna pomagać w przezwyciężaniu takich aspiracji i dążeń, które wiążą się z techniką szkodliwą dla życia człowieka.(fragment tekstu)

Openness to new technologies and an ability to use them efficiently is a feature of the modern education. They often say about elevating efficiency of education through preparation of the youth to independent gaining and broadening their knowledge. It is necessary, however, to underline, in the light of presented threats, that it should be a critical selection of information which is found in the various kinds of sources. The present socio-economical situation of the world creates new educational challenges. Using information and communication technologies in our country becomes wide-spread, first of all, thanks to schools and young generations. The youth belong to the largest group of the computer and Internet users. School has already been criticized for many years mainly for this that using coercion against pupils plays an essential role in it. Criticism also concerns the education of the "theoretical man". Such an approach resulting from that school in reality does not lead to the pupil's development because only learning resulting from the internal need can lead to it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Edytor, Toruń 1995, s. 114
 2. K. Winkowska-Nowak (red.), Szkoła w dobie Internetu, PWN, Warszawa 2009, s. 37.
 3. P. Długosz, Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza, Impuls, Kraków 2009, s. 32.
 4. T. Wilk, Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesna młodzież w Polsce, w odmiennych regionach gospodarczych, Impuls, Kraków 2003, s. 54.
 5. W. Sikorski, Korelacja zaniżonych aspiracji edukacyjnych uczniów, [w] Wybrane problemy współczesnej edukacji, Brągiel J (red), Gospodarek T (red.), Zeszyty Naukowe Pedagogika, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, s. 41.
 6. M. Kowalski, M. Drożdż, Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych (edukacja przez "codzienność" telewizyjną, Impuls, Kraków 2008, s. 20.
 7. J. Bednarek, Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006, s. 74.
 8. J. Delors, Edukacja - w niej jest ukryty skarb, SOP, Warszawa 1996.
 9. D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ery świadomości cyfrowej, Warszawa 1998, s. 82-85.
 10. Z. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 2000.
 11. M. Prokos (red.), Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 240.
 12. A. Rajzner, Agresja w szkole. Spojrzenie wieloaspektowe, WSP, Warszawa 2004, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu