BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dejnaka Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Accessibility as a Factor in Reducing the Digital Divide
Accessability jako czynnik redukcji cyfrowego wykluczenia
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 5 (43), s. 77-85, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania biznesowe XXI wieku
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe, Wykluczenie społeczne, Osoby niepełnosprawne
Digital divide, Social exclusion, Disabled people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykluczenie cyfrowe definiowane jest jako wykluczenie, które dotyka osób, niemających dostępu do Internetu i innych nowoczesnych technologii informacyjnych. Jednakże wykluczenie cyfrowe dotyka także te osoby, które mając dostęp do Internetu i technologii nie mogą, z racji niedopasowania narzędzi, z nich korzystać. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych. Artykuł prezentuje accesability jako czynnik redukcji cyfrowego wykluczenia, związanego z osobami niepełnosprawnymi. Artykuł oparty jest na badaniach literaturowych oraz raportach badawczych.(abstrakt oryginalny)

A digital divide is defined as an exclusion affecting people who do not have access to the Internet and other modern information technologies. However, the digital divide also influences those people who have access to the Internet and technologies but due to incompatible tools cannot use it. It particularly concerns the disabled. The paper presents accessibility as a factor in reducing the digital divide targeted at the group of people. The paper is based on literature research and research reports.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gogołek W., Information Technologies of Media, ed. II, ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 2. Information on the Digital Agenda of Europe, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference= MEMO/10/200&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en [20.10.2013].
 3. Information Society in Poland. Results of Statistical Research 2006-2011, ed. D. Rozkruta, MSO Report, Szczecin 2012, www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm [20.10.2013].
 4. Jarosz M., Wstęp. Divide Areas in Polande, w: Divided. Social, Material and Ethnic Dimension, ed. M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 2008.
 5. Paszkiewicz D., Dębski J., Accessibility of Websites, Warszawa 2013.
 6. PFRON [20.10.2013].
 7. Report on "Accessibility of Websites", State Rehabilitation Fund of Disabled People, Warszawa 2012, www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/PODRECZNIK.pdf [20.10.2013].
 8. Social Diagnosis 2013, The Poles facing digital technologies-determinants of accessibility and ways of using, eds. J. Czapiński, T. Panek, 2013, www.diagnoza.com [20.10.2013].
 9. The Visible Foundation: http://widzialni.org/index.php?p=sd&id=89&action=show [20.10.2013].
 10. www.audiodeskrypcja.org/viewpage.php?page_id=1 [20.10.2013].
 11. www.google.com [20.10.2013].
 12. www.mencap.org.uk/easyread [20.10.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu