BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Andrzej
Tytuł
Praca socjalna. Wyzwanie czy obowiązek?
Social - work. Challenge or duty?
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 159-164
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Personel medyczny, Opieka socjalna, Pomoc społeczna,
Medical staff, Social services, Social assistance,
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wśród teoretyków prawa pracy rozwinęła się dyskusja, czy lata pracy socjalnej wliczać do przyszłej emerytury, czy też nie ? (H. K. Lorenz). Czy pracownicy socjalni mogą zakładać związki zawodowe, czy też nie ? Czy praca socjalna jest obywatelskim wyzwaniem, czy obywatelskim obowiązkiem? Jak więc widać z powyższych pytań prawny, moralny, społeczny status pracy socjalnej wcale nie jest taki oczywisty, a ponadto wymaga on w przyszłości pełnych regulacji prawnych i etyczno-moralnych6. W artykule tym chcielibyśmy omówić wybrane aspekty związane z pracą socjalną w sensie wyżej postawionych tu pytań. Jest sprawą oczywistą, że nie zdołamy w tym szkicu skomentować wszelkich aspektów tej tematyki badawczej, ale niektóre kwestie omówimy tu nader szczegółowo. Zanim przejdziemy jednak do gruntownych badań, zaznaczymy, że będą nas tu interesowały kwestie podstawowe, a nie marginalne. Nie chodzi więc tu o szczegóły, kto, gdzie, kiedy i na jaką kwotę wykonał pracę, ale jej ideowe przesłanie. W tym duchu zostanie utrzymany ten tekst, po to, aby zwrócić w nim uwagę na problemy zasadnicze, ważne dla samej nauki, ale i codziennej praktyki. (fragment tekstu)

People have different point of view about social - work. Some of them thought that is a normal work like other profession. But on the other hand some people thought that it is a special kind of work called, a challenge which sometimes called, sacrifice. As we see there are some different meanings of that category. Doctor Jasinski as a medical - man who works in a hospital understand quite well how important is such work for hospital patients. So no wonder that he support such work in any occasion . This paper gives many examples such kind of facts which say all about the force and sacrifice from hospital workers usually from social - workers of Silesia hospitals. he has showed quite clear how important work is for whole medical staff. They can play a good example for panther profession any other branch of economy. It is a fine moral essay for everyone who works for another people. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Mc Falland, People and its honest, w: Pergamon Hause, 2006, s.132.
  2. J. Mansfield, Social Work as an International Solidarity, BHS, Cambridge, 2007, s. 42.
  3. P. Kerry, New Age, Copy Lectures 2008, s. 37.
  4. G. SuBmann, Social Arbeit, Aachener Beitrage, Aachen 1998.
  5. R. Lietztmann, Arbeitsrecht, Hannov, Univ. Presse 2006, s. 203.
  6. J. Larson, New low at the work, Chicago Copy, nr 7, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu