BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Standar Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Średzińska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie sprawności finansowej gmin województwa wielkopolskiego
Differentiation of Financial Condition in Local Goverments of Wielkopolska Voivodeship
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 135-145, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Gmina, Kondycja finansowa, Typologia
Finance, District, Financial condition, Typology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Artykuł prezentuje zróżnicowanie poziomu kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego. Poziom kondycji finansowej opisano za pomocą cechy syntetycznej. Następnie uzyskane wartości cechy syntetycznej wykorzystano do wyodrębnienia klas typologicznych gmin według kryterium poziomu kondycji finansowej. Ponadto, przeprowadzono analizę wariancji, w celu sprawdzenia, czy poziom kondycji finansowej gmin zależy od ich typu oraz położenia. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem danych z 2006 roku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the typology of financial condition in the Wielkopolska voivodeship according to the criterion of local governments. The analysis was realized on financial data from Statistical Office (BDR) 2006. The results confirmed a big differentiation. Local governments in the Poznański subregion had the largest financial efficiency. This research should be continued in the future, considering the amount of money that will come from the European Union to the budgets of gminas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wskaźnikowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2006. 2007. Ministerstwo Finansów. http://www.mf.gov.pl.
 2. Bank Danych Regionalnych GUS. 2006. http://www.gus.gov.pl.
 3. Czempas J., 2004. Inwestycje gminne - wielkość i tendencje (na przykładzie województwa śląskiego). http://www.ae.katowice/pl~kni/czepas.doc.
 4. Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny 4.
 5. Kaczor T., Tomalak M., 2000. Potencjał inwestycyjny samorządów terytorialnych. Rzeczpospolita 162.
 6. Sukces rozwojowy polskich województw. 2006. Red. T. Kalinowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 7. Klimek E., 2005. Kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2002. 2005. W: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Red. J. Kaja, K. Piech. SGH, Warszawa.
 8. Pankau E., 2005. Problemy związane z finansowaniem samorządów w Polsce. 2005. W: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Red. J. Kaja, K. Piech. SGH, Warszawa.
 9. Rosner A., Stanny M., 2007. Zróżnicowanie przestrzenne aktywności władz lokalnych w korzy-staniu z instrumentów polityki rozwoju gminy. W: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Red. A. Rosner. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 10. Stanisz A., 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1. Statsoft, Kraków.
 11. Metody oceny rozwoju regionalnego. 2006. Red. D. Strahl. Wyd. AE, Wrocław.
 12. Swianiewicz P., Derek M., Kowalczyk A., 2005. Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości). Studia Geograficzne. T. 35.
 13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 1996. Dz. U. RP 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami.
 14. Wysocki F., Lira J., 2005. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu