BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubak Wawrzyniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 155-159
Słowa kluczowe
Gospodarka żywnościowa, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Produkcja mięsa, Konferencja naukowa
Food economy, Rural areas, Rural development, Production of meat, Scientific conference
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dniach 12-14 grudnia 2007 roku w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie obszarów badawczych i wyników badań, prowadzonych w IERiGŻ-PIB w ramach Programu Wieloletniego 2005-2009. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, aby zwiększyć możliwość dyskusji i wymiany poglądów w czasie trwania konferencji, organizatorzy zaproponowali nową formułę obrad. Z całości poruszanych na konferencji zagadnień wyodrębniono cztery bloki tematyczne. Głównym punktem każdego bloku były warsztaty dyskusyjne. Poprzedzały je dwa wykłady w sesji plenarnej, wprowadzające do późniejszej dyskusji. W trakcie obrad plenarnych zaprezentowano osiem referatów:
1. "Konkurencyjność polskich producentów żywności po wejściu Polski do UE"
2. "Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen"
3. "Dochody rolnictwa i polskie gospodarstwa w pierwszych latach członkostwa Polski w UE"
4. "Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2006 roku"
5. "Instytucjonalne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich"
6. "Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa Polski w UE"
7. "Strategia rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w strukturach UE"
8. "Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym". (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu