BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozarkiewicz Alina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych
Control of Value Creation and Appropriation in Inter- -Organizational Networks
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 344, s. 286-294, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Kontrola, Wartość przedsiębiorstwa, Sieci międzyorganizacyjne
Control, Enterprise value, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu prezentację problematyki kontroli wartości tworzonej i przejmowanej przez partnerów współpracujących w ramach sieci międzyorganizacyjnych. W pierwszej części pracy zaprezentowano dyskusję dotyczącą procesów tworzenia wartości w sieci, jej destrukcji, a także podziału i przejmowania (apropriacji) przez współpracujących partnerów. Następnie omówiono najczęściej stosowane mechanizmy ochrony wartości przed apropriacją - izolacji, kohezji, edukacji i maksymalizacji. Ponieważ tworzenie i ochrona wartości przed zawłaszczeniem wymagają odpowiednio skonstruowanego systemu kontroli, tej problematyce poświęcono ostatnią część pracy. Wskazano najważniejsze kategorie oraz składowe systemów kontroli wartości w sieci międzyorganizacyjnej. Podstawą do skonstruowania propozycji składowych stały się kluczowe koncepcje kontroli strategicznej - kategoryzacja systemów kontroli Ouchiego oraz koncepcja dźwigni kontroli strategicznej Simonsa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the issues of the control of value created and appropriated by partners cooperating within inter-organizational networks. In the first part the discussion on the processes of value creation, destruction as well as division and appropriation is demonstrated. Next, the most often used mechanisms of value protection are indicated - isolation, cohesion, education and maximization. As value protection requires a well-constructed control system, thus this issue is discussed in the last part of the paper. The key categories and elements of value control systems are indicated. The basis for the presented proposition constituted the well-known concepts of strategic control - Ouchi's control systems and Simons' control levers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cäker M., Siverbo S., 2011, Management control in public sector joint ventures, "Management Accounting Research" vol. 22, s. 330-348.
 2. Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Dekker H.C., 2004, Control of inter-organizational relationships: Evidence on appropriation concerns and coordination requirements, "Accounting, Organizations and Society" vol. 29, s. 27-49.
 4. Fjeldstad O.D., Ketels C.H., 2006, Competitive advantage and the value network configuration, "Long Range Planning" vol. 39, s. 109-131.
 5. Hogan J.E., 2001, Expected relationship value. A construct, a methodology for measurement and a modelling technique, "Industrial Marketing Management" vol. 30, s. 339-351.
 6. Hurmelinna-Laukkanen P., Puumalainen K., 2007, Nature and dynamics of appropriability: strategies for appropriating returns on innovation, R&D Management vol. 37, s. 95-112.
 7. Jap S.D., 2001, "Pie sharing" in complex collaboration contexts, "Journal of Marketing Research" vol. 38, no. 1, s. 86-99.
 8. Langfield-Smith K., 2008,The relations between transactional characteristics, trust and risk in the start-up phase of a collaborative alliance, "Management Accounting Research" vol. 19, s. 344-364.
 9. Łada M., Kozarkiewicz A., 2010, Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Marques L., Ribeiro J.A., Scapens R.W., 2011,The use of management control mechanisms by public organizations with a network coordination role: A case study in the port industry, "Management Accounting Research" vol. 22, s. 269-291.
 11. Neumann K., 2010, Ex ante governance decisions in inter-organizational relationships: A case study in the airline industry, "Management Accounting Research" vol. 21, s. 220-237.
 12. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Ouchi W.G., 1979, A concept for the design of organizational control mechanism, "Management Science" vol. 25, no. 9.
 14. Ritala P., Hurmelinna-Laukkanen P., 2009, What's in it for me? Creating and appropriating value in innovation-related coopetition, "Technovation" vol. 29, s. 819-828.
 15. Simons R., 1995, Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal, Harvard Business School Press.
 16. Woźniak-Sobczak B., 2012, Stymulatory i destruktory tworzenia wartości przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55, s. 291-309.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu