BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Grażyna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Attitudes of Young Consumers Towards Promotion Based on Advertising
Postawy młodych konsumentów wobec promocji na przykładzie reklam
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 3 (9), s. 5-13, rys.,, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Konsument, Zachowania konsumenta, Techniki promocji, Reklama
Youth, Consumer, Consumer behaviour, Promotion techniques, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wybranych aspektów komunikacji marketingowej oraz różnych narzędzi promocji, zwłaszcza reklamy telewizyjnej, na rynku młodych konsumentów. Stwierdzono m.in., iż dzieci i młodzież mało precyzyjnie potrafią określić słowo promocja, natomiast posiadają szeroką wiedzę odnośnie różnych przejawów i narzędzi promocji. Zazwyczaj wskazują na te formy, które przynoszą im wymierne korzyści w postaci niższej ceny zakupu czy różnych narzędzi promocji sprzedaży. Powszechność i masowość reklam powoduje, iż młodzi ludzie zaczynają je traktować wybiórczo, mają różne kryteria ich akceptacji, potrafią wskazać, co jest w nich dobre, a co złe oraz przestają im wierzyć bezgranicznie. (abstrakt oryginalny)

Promotion and its various tools play a special role in marketing communication of enterprises with the child and teenage market. Young consumers perceive promotion first of all as actions, which bring them notable benefits in the form of the possible purchase of products at reduced prices or an opportunity to obtain free samples of goods or freebies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kossowski P., 1999. Dziecko i reklama telewizyjna. Żak, Warszawa.
  2. Mruk H., 2004. Komunikowanie się w marketingu. PWE, Warszawa.
  3. Olejniczuk-Merta A., 2001. Rynek młodych konsumentów. Difin, Warszawa.
  4. Wolska-Długosz M., 2006. Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i młodzieży. Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zesz. Nauk. 2, 325-335.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu