BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Grażyna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Segmentation of Young Consumers in Terms of their Market Activity
Segmentacja młodych konsumentów według ich aktywności rynkowej
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 3 (9), s. 15-22, rys.,, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Konsument, Zachowania konsumenta, Segmentacja klientów
Youth, Consumer, Consumer behaviour, Customer segmentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wybranych aspektów aktywności rynkowej młodych konsumentów, w szczególności ich stosunku do zakupów i uczestnictwa w nich oraz próbę segmentacji młodocianych według wspomnianych kryteriów. Stwierdzono m.in., iż dla większości dzieci i młodzieży zakupy to przyjemne doznania, miłe chwile spędzone z rodziną bądź przyjaciółmi oraz atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. Dzieci i młodzież stanowią odrębną grupą rynkową, która jest niejednorodna pod względem zachowań, postaw rynkowych i aktywności. Daje to podstawę do wyróżnienia czterech segmentów rynkowych, odrębnych pod względem cech demograficznych, ekonomicznych i psychograficznych młodych uczestników rynku. (abstrakt oryginalny)

Children and teenagers constitute a separate market group, which is heterogeneous in terms of their behaviour, market attitudes and activity. This is the basis for distinguishing four market segments, different in terms of the demographic, economic and psychographic characteristics of young participants in the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Garbarski L., 2001. Zachowania nabywców. PWE, Warszawa.
  2. Kędzior Z., 2003. Konsument na rynku: postawy wobec produktów. Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
  3. Kieżel E., Sowa I., 2002. Determinanty zachowań nabywczych dzieci i młodzieży. In: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych. Eds E. Kieżel, Z. Kędzior. PWE, Warszawa.
  4. Kotler Ph., 2002. Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa.
  5. Sagan A., 1998. Badania marketingowe - podstawowe kierunki i techniki. Wyd. AE, Kraków.
  6. Żelazna K., 2002. Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu