BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiński Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji
Relation Capital Versus Organisation Competitiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 389-400
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Kapitał relacyjny, Konkurencyjność, Organizacja
Relational capital, Competitiveness, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Złożone, turbulentne i wymagające otoczenie wywołuje potrzebę adekwatnej adaptacji i restrukturyzacji organizacji. Niezbędne staje się systematyczne jej doskonalenie i dostosowywanie do zachodzących zmian. Takie postępowanie stanowi szansę na zwiększenie innowacyjności oraz efektywne doskonalenie działań w organizacji, co daje możliwość pozyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. W artykule autor ukazuje wpływ kapitału relacyjnego na konkurencyjność i jakość funkcjonowania organizacji.(abstrakt autora)

Complex, turbulent and demanding surrounding causes the need of adequate adaptation and restructuring of an organization. It is essential for an organization to improve it systematically and adapt to happening changes. Such a procedure makes the chance of increasing of innovativeness and effective improvement of organizational activity higher. This gives the possibility to gain market competitiveness. In the paper there is the presentation of the influence of relation capital on competitiveness and the quality of organizational functioning.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Jasiński, Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 15.
 2. B. Stępień, M. Sulikowska-Formowicz, Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 5, s. 44.
 3. J. Macias, Konkurencyjność - strategiczny wymiar efektywności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2010 nr 5, s. 4.
 4. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 57-59.
 5. J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008, s. 11.
 6. E. Krodkiewska-Skoczylas, G. Garlicka, Zarządzanie relacjami z klientami, [w:] Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 7. I. Mendyk, Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, red. A. Sitko-Lutek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 1999, s. 141.
 9. E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 201.
 10. M. Strzyżewska, Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2, s. 72-73.
 11. A. Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 104.
 12. J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 23- 24.
 13. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006, s. 87.
 14. E. Skrzypek, Kapitał relacji jako element kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Studio Emka, Warszawa 2009, s. 25.
 15. J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 29-32.
 16. J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska, Warszawa 1997, s. 18.
 17. F. Wiersman, Integracja z klientem, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1997, s. 144.
 18. A. Olczak, M. Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006.
 19. P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2001, s. 185.
 20. A.K. Koźmiński, A.M. Zawiślak, Pewność i gra. Wstęp do zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1982, s. 57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu