BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Zbigniew (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Poezja liryczna dla dzieci o tematyce religijnej stymulatorem plastycznych reprezentacji dziecka w wieku przedszkolnym : aspekt pedagogiczny prezentowanego tematu
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 18 (2), s. 115-123, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne
Słowa kluczowe
Literatura, Dzieci, Religia, Pedagogika
Literature, Children, Religion, Pedagogy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tytuł artykułu wskazuje na problematykę z obszarów pogranicznych - problematykę z kręgu psychologii (stąd w tytule pojęcie "reprezentacji") i pedagogiki (stąd pojęcie "dziecko w wieku przedszkolnym"), jak także z kręgu sztuki. Rozwój osobowości dziecka dokonuje się w rozmaitych relacjach "ja" dziecka z poszczególnymi elementami bogatej tak kwalitatywnie, jak i kwantytatywnie Czasoprzestrzeni, w której dziecko egzystuje, kreując swoje "ja" między światem natury a światem kultury. Tytuł tego artykułu sugeruje także tematykę z kręgu dwóch rozmaitych sztuk; zapowiada rozważania o poezji (lirycznej) rozumianej jako bodziec dla narodzin obrazów plastycznych (inspirowanych treścią tej poezji) w świadomości dziecka oraz refleksje nad malarskością poezji dla dzieci i twórczością artystyczną dziecka. (abstrakt oryginalny)

Title of the article points to the problems of the border areas - psychological problems of the circle (hence the title the term "representation") and education (hence the term "preschool child"), as well as the circle of art. The development of the child's personality is made in a variety of relationships, "I" child of the individual elements of the rich as qualitatively and quantitatively-space, in which a child exists, creating his "I" between the world of nature and the world of culture. The article also suggests the theme of the circle of two different pieces, announces reflections on poetry (lyrical), understood as a stimulus for the birth of art (inspired by the content of his poetry) in the consciousness of the child and painterly reflections on poetry for children and children's artistic creativity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran Z A, Czy analiza i interpretacja poezji jest możliwa w pierwszej klasie [szkoły podstawowej]? (na przykładzie poezji Joanny Kulmowej), [w:] J. Kida (red.), Problemy kształcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej, Rzeszów 1997.
 2. Dorance S., Zajęcia twórcze w przedszkolu: Przedmioty i obrazy [Prwdr.: 1996], tłumaczyły: J. Zając i T. Zielińska, Warszawa 1997.
 3. Dziedzic K., Kontakt dziecka ze sztuką - determinantem jego umiejętności szkolnych, [w:] I. Adamek, B. Muchacka (red.), Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym: Teraźniejszość i przyszłość, Kraków 2010.
 4. Górniewicz J., Wyobraźnia i wychowanie, [w:] J. M. Śmieciński (red.), Świat człowieka - świat sztuki, Warszawa 1996.
 5. Machowska-Gąsior J., Integracja treści w obrębie pól tematycznych, [w:] H. Kosętka oraz J. Kuźma (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego, Kraków 2000.
 6. Lowenfeld V., Brittain L.W., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, tłum. K. Polakowski, Warszawa 1977.
 7. Siewniak-Maciuszek D., Twórcza stymulacja poprzez sztukę w rozwoju i edukacji dziecka w dobie bogatej oferty medialnej, [w:] R. Ławrowska, B. Muchacka (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Kraków 2009.
 8. Steliga A., Edukacja plastyczna w dobie globalizacji w zjednoczonej Europie, [w:] B. Muchacka (red. nauk.), Edukacja wobec wyzwań globalnego społeczeństwa, Nowy Sącz 2007.
 9. Uberman M., Wychowanie przez sztukę "edukacją głębszego poziomu (...) 2008.
 10. Uberman M., Propozycje metodyczne realizacji nauczania plastyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, [w:] J. Kida (red.), Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, Rzeszów 2003.
 11. Wygotski L.S. [Vygotskij], Psychologia sztuki, przekład z ros. M. Zagórska, Kraków 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu