BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łada Monika (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Ugruntowane teorie o rachunkowości zarządczej
Grounded Theories About Management Accounting
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 344, s. 323-330, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Metody badawcze
Management accounting, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie podejścia badawczego skierowanego na opracowanie teorii ugruntowanych o rachunkowości zarządczej. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wskazano na rolę teorii w badaniach empirycznych z zakresu rachunkowości zarządczej, scharakteryzowano indukcyjną metodę prowadzenia badań empirycznych oraz omówiono założenia dotyczące zasad konstrukcji teorii ugruntowanych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present research approach oriented towards the construction of a grounded theory about management accounting. On the basis of literature review the role of theory in empirical management accounting studies was pointed out, the main characteristics of induction approach to empirical research were described and grounded theory fundamentals were discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Eriksson P., Kovalainen A., 2013, Qualitative Methods in Business Research, Sage Publications, London.
 2. Hoque Z. (red.), 2006, Methodological Issues in Accounting Research: Theories, Methods and Issues, Spiramus Press, London.
 3. Karmańska A., 2013, Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 71 (127), SKwP, Warszawa, s.125-146.
 4. Konecki K.T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, http://qsr.webd. pl/KKonecki/publikacje/publikacja18_1.doc (12.11.2013).
 5. Kozarkiewicz A., Łada M., 2011, Teoria rachunkowości zarządczej - pięć kluczowych mitów, [w:] Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości t. 2, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 167-175.
 6. Lewis-Beck M.S., Bryman A., Futing Liao T.F., 2004, Encyclopedia of Social Science Research Methods, SAGE Publications, Inc., http://knowledge.sagepub.com/view/socialscience/n1011.xml (10.11.2013).
 7. Łada M., Kozarkiewicz A., 2013, Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 71 (127), SKwP, Warszawa, s.161-175.
 8. Nadolna B., 2012, Paradygmaty badawcze nauk społecznych a triangulacja metod badawczych w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 153-164.
 9. Nita B., 2013, Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 71 (127), SKwP, Warszawa, s. 193-209.
 10. Nowak W.A., 2010, Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Remenyi D., Williams B., Money A., Swartz E.,2005, Doing Research in Business and Management, Sage Publications, London.
 12. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/teoria (30.10.2013)
 13. Smith M., 2007, Research Methods in Accounting, Sage Publications, London.
 14. Sobańska I., 2011, Zmiany w rachunkowości zarządczej w kontekście teorii kosztów transakcyjnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 249, s. 35-46.
 15. Stachak S.,1997, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 16. Sułkowski Ł., 2012, Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 17. Szczepankiewicz E.I., 2013, Możliwość wykorzystania metodologii teorii ugruntowanej w badaniach naukowych w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 71 (127), SKwP, Warszawa, s. 227-242.
 18. Szychta A., 2013, Podejścia do badań naukowych w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 71 (127), SKwP, Warszawa, s. 243-259.
 19. Thietart R.A. i in., 2001, Doing Management Research - A Comprehensive Guide, Sage Publications, London.
 20. Tillmann K., Goddard A., 2008, Strategic management accounting and sense-making in a multinational company, "Management Accounting Research" 19, s. 80-102.
 21. Zarzycka E., 2013, Wykorzystanie teorii instytucjonalnej w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 70 (126), SKwP, Warszawa, s. 141-156.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu